SPISAK OVLAŠTENIH VOLONTERA ZA AKCIJU PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ZA MALOG EVELINA PO SELIMA!

15319300_10211798365814156_1797978719135446133_n

PAŽNJA PAŽNJA! OVO SU OVLAŠTENI VOLONTERI ZA AKCIJU PRIKUPLJANJA !
POSEBNO OBRATITE PAŽNJU NA PRIKUPLJANJE PO SELIMA!

KAKANJ
1. Lejla Alajbegović
2. Dženana Helja
3. Alisa Husika Maksumić
4. Kazanfer Maksumić
5. Šejla Alajbegović
6. Samra Hukić
7. Elmedin Delibašić
8. Izudin Hrusto
9. Faruk Murtić
10. Edin Velispahić
11. Edin Avdispahić
12. Edin Bjelopoljak
13. Mensur Delibašić
14. Ahmed Brodlija
15. Sifa Alajbegović
16. Behija Alajbegović
17. Ajla Ahmetović
18. Elma Bečirović
19. Merisa Velić
20. Armin Bašić
21. Elvir Bašić
22. Emina Hadžić
23. Dalila Lihović
23. Eldina Kovač
24. Lejla Husika