IZLETIŠTA

kakanjinfo.com

Turističko izletište – PONIJERI –„VAZDUŠNA BANJA“

Dio Tajana kao nacionalnog spomenika prirode koji većim dijelom pripada  po svojim lokacijama Općini Zavidovići pripada izletište Ponijeri kao najatraktivnija lokacija posebno u zimskom periodu. Udaljeno je od Kaknja 20 km, nadmorska visina Ponijera je negdje oko 1000 m a kote okolo Ponijera su preko 1000 m. A to je naidealnije područje i visina za odmor i rekreaciju. Zrak je neobično čist i bogat kisikom. Značajno su udaljeni od zagađivača okoline. Prije šezdesetih godina to je bilo zemljoradničko zemljište za ukos trave i uzgoj stoke. Poslije II sv. rata na lokoaciji Ponijera – Vrheblje je bila planirana izgradnja bolnice za plućne bolesnike, ali mješanjem politike taj je projekat preseljen u Sarajevo.

Građenjem prvog puta, preko Kraljeve Sutjeske Ponijera se otvaraju za izletnike i počinje izgradnja vikend naselja. Prvo su lovci «prokrčili put» na ponijerima izgradnjom lovačke kučice i lovačkog doma, onda počinje izgradnja privatnih vikendica. Područje je idealno za lov srneće divljači a taj dio lovišta je ocijenjen sa «vrlo dobrom ocijenom» ili drugi bonitetni razred (od pet postojećih).

U riječicama ima dosta pastrmke, a na proplancima gljiva i šumskog voća. Svim ovim sadržajima Ponijeri za Kakanj i Visoko pa i širu regiju predstavljaju mjesto za odmor, relaksaciju i rekonvalenscenciju.U Ponijerima su vršena ispitivanja negdje iza drugog svijetskog rata bojenjem vode tamošnjih potoka. Voda koja ponire u središtu Ponijera, dokazano je, da se ta voda pojavljuje negdje na dnu Ponijera u obliku vrela.

da2bd35e-9cf4-4219-b9bf-ad37a725f4e8Boriva riječica pritoka Trstionice je u stvari jedan krak te vode koja dotiče sa Ponijera. Četiri su puta od Kaknja kojima možemo doći na Ponijere. Jedan je preko Kraljeve Sutjeske, drugi preko kotline rijeke Ribnice, treći uz Malu rijeku preko Jehica a četvrti najkraći negdje oko 20 km od Kaknja uz rijeku Zgošću preko Tršća i Paočina.Ski – liftom i skijaškom stazom u dužini od 950  Ponijeri  se uvrštavaju u naše jedine skijaške centre.