U 2020/2021: Lista odobrenih aplikacija za sufinansiranje projekata zamjene krovnih pokrova na objektima kolektivnog stanovanja u Kaknju

Objavljujemo Listu odobrenih aplikacija po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata zamjene krovnih pokrova izrađenih od azbestnih ploča na objektima kolektivnog stanovanja na području općine Kakanj.