U četvrtak 7. juna u Kaknju veliki iftar na otvorenom za 5.500 osoba

Sedmog juna 2018. godine Općina Kakanj, kakanjski privredni subjekti i Općina Bayrampaşa (Istanbul) će na stadionu FK “Rudar” Kakanj organizirati veliki iftar za 5.500 osoba. Radi se o jednom od najvećih zajedničkih iftara na otvorenom u BiH.

Kakanjski privredni subjekti koji učestvuju u organizaciji iftara su: Trgošped, Delta Petrol, Tvornica cementa Kakanj, Elektrovar, Nova Trgovina-S, DSM Trade, Rudnik mrkog uglja Kakanj, Beged, Delibašić Poliuretani, Enikon, Pekar Delibašić, Megatravel, Rimapak, ADS marketi, Tiron, JP “Vodokom”, JP “Grijanje”, Dom zdravlja, Termoelektrana Kakanj i MGM Farm.

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra je donio odluku da se pozivnice koje su pripale Općini Kakanj pošalju Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca općine Kakanj, Udruženju ratnih vojnih invalida “Kakanj 92”, Udruženju dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” općine Kakanj, Savezu udruženja boračkih organizacija općine Kakanj, Udruženju antifašista i boraca NOAR-a 1941-1945, ratnim komandantima, sportistima godine, najboljim učenicima i studentima, školama, sportskim klubovima, udruženjima građana, aktivistima u mjesnim zajednicama…

Veći dio pozivnica od ukupno 5.500 koliko će biti štampano distribuirat će privredni subjekti koji učestvuju u organizaciji svojim poslovnim partnerima, saradnicima, kupcima…

   

Foto: Zajednički iftar na otvorenom u Kaknju za 5.000 osoba (Arhiv)