U vrijeme pandemije kada je zabranjeno korištenje, u Kaknju se otvaraju novi nargila barovi

Federalni krizni štab je ponovo dozvolio konzumiranje nargile od 29. maja 2020. godine, ali samo u baštama ili na terasama kafića, a nikako u zatvorenom prostoru. Ista naredba važi i dalje, međutim, podaci Kantonalne inspekcije u ZDK govore da je ne poštuju svi ugostiteljski objekti.

IV. NAREDBE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

1. Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera) i sukladno toč. 1-5 ove naredbe.

2. U ugostiteljskim objektima, i to samo na otvorenom (baštama i terasama), dozvoljava se upotreba i konzumiranje nargila (šiša), uz obveznu primjenu jednokratnog nastavka i jednokratnog crijeva, nakon konzumiranja od strane svakog pojedinačnog klijenta.

3. Naređuje se kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da u suradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju zabranu rada ugostiteljskih objekata i kazina na području kantona u razdoblju od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana.

4. Toč. 1, 2. i 3. ovog poglavlja odnose se i na ugostiteljski dio odnosno restorane u hotelima, motelima i sl.

Osim navedenog, imali smo priliku vidjeti i kroz sama videa SLUČAJEVA-X u nekoliko objekata kako u ZDK pa i u Kaknju gdje se svakodnevno koriste nargile u zatvorenom. Dok posljednjih mjeseci iako je zabrana korištenja nargila (šiša) nekoliko objekata je i čak namjenski otvoreno. Ko to kontroliše?Pitanje je jednostavno: Koliko i da li se poštuje zakon kod nas?