(VIDEO) Kandidat za gradonačelnika Visoko Mirza Ganić objavio svoj predizborni spot: Narod je tražio najboljeg!

Rođen je 16.07.1981. godine u Sarajevu. Diplomski studij završio je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu gdje je stekao zvanje diplomiranog inžinjera saobraćaja i komunikacija, a potom je upisao postdiplomski studij na istom fakultetu i stekao zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti telekomunikacija.

Vrijedi pogledati, predstavljanje premijera Mirze Ganića kao kandidata za gradonačelnika Visokog.

kakanjinfo.com/GO SDA Visoko