VIDEO: Vijećnici OV Kakanj jednoglasno podržali izvještaj o radu JU DOM ZDRAVLJA KAKANJ

Na osmoj sjednici OV KAKANJ razmatran je i jednoglasno usvojen izvještaj o radu JU ”Dom zdravlja” Kakanj sa izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju u 2016. godini i Plan rada i razvoja JU Dom zdravlja Kakanj za 2017. godinu.