Vrijedna kakanjska omladina servirala hranu i bili na usluzi postačima

Organizatori velikog iftara za 5.500 osoba koji je 7. juna 2018. godine upriličen na stadionu FK “Rudar” Kakanj bili su Općina Kakanj, Općina Bayrampaşa (Istanbul) i kakanjski privredni subjekti Trgošped, Delta Petrol, Tvornica cementa Kakanj, Elektrovar, Nova Trgovina-S, DSM Trade, Rudnik mrkog uglja Kakanj, Beged, Delibašić Poliuretani, Enikon, Pekar Delibašić, Megatravel, Rimapak, ADS marketi, Tiron, JP “Vodokom”, JP “Grijanje”, Dom zdravlja, Termoelektrana Kakanj i MGM Farm.

Osim navedenih sponzora mnogo toga je dva dana organizovano radila i vrijedna kakanjska omladina kako bi sve bilo na svom mjestu i kako bi svaki postač dobio mjesto i na miru iftario, volonterima koji su servirali hranu i bili na usluzi postačima,

Kakanjinfo,com