Kod Neuma otkriveni tragovi dinosarusa?

Diplomirani inžinjer geologije Goran Glamuzina tvrdi na svom blogu da je u neumskom zaleđu pronašao fosilizirane otiske dinosarusa.

“Posljednjih desetak godina ‘rodila’ se velika sumnja da ovaj južniji predio zemlje sadržava fosilne ostatke dinosaura. Posljednjih dana na vidjelo dana se ispostavila jedna nevjerojatna činjenica. Naime, veliki dijelovi Hercegovine kriju neporecivi ogroman potencijal za budućim pronalaskom brojnih drugih fosila dinosaura”, piše Glamuzina na svom blogu.

On navodi da su na prstoru cijele regije, odnosno bivše Jugoslavije, zajedno sa Grčkom i Albanijom, otisci dinosaurusa pronađeni jedino u Hrvatskoj, u Istri i na Hvaru.

“Možemo sasvim pouzdano kazati, da širi prostor Hercegovine sadrži dosad najviše otkrivenih nalazišta fosila dinosaura”, piše Glamuzina.