Završen program “Holistički pristup u zaštiti žena žrtava nasilja” koji su podržali načelnik Sektora uniformisane policije Esnaf Buza i ministar Arsenić Nikola

Nakon uspješno provedenog edukativnog programa učenja na daljinu, odnosno kursa pod nazivom “Holistički pristup u zaštiti žena žrtava nasilja”, koji je u protekla četiri mjeseca realiziran u saradnji sa Centrom ženskih prava u Zenici, izvršena je podjela certifikata svim učesnicima navedene edukacije.

Tokom ovog edukacijskog programa, polaznici kursa, tačnije pedeset osam policajki i policajaca iz svih policijskih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona, su kroz jedan novi i inovativniji pristup usvajali nova znanja i vještine, sa posebnim akcentom na temu zaštite žena žrtava nasilja.

Nakon otvaranja ceremonije, prisutnim gostima i svim polaznicima su se ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona kratko obratili ministar Arsenić Nikola i načelnik Sektora uniformisane policije Esnaf Buza, koji su tom prilikom istakli svoje uvjerenje da će ovaj novi pristup i novi model u postupanju na zaštiti žena žrtava nasilja rezultirati dobrim efektima i otvoriti neke nove mogućnosti za razvijanje dobrih praksi i procedura.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je i u proteklom periodu, svojim proaktivnim djelovanjem i izraženim senzibilitetom za određena pitanja pokrenula mnoge aktivnosti i inicijative, te ostvarila značajnu saradnju sa nevladinim sektorom i drugim subjektima u društvu. U tom kontestu je ostvarena jako dobra saradnja sa Centrom ženskih prava u Zenici, što je i rezultiralo uspješnim okončanjem ovog zajedničkog projekta, koji će zasigurno uvesti jedan novi kvalitet u postupanju i djelovanju policijskih službenika, ne samo u kontekstu zaštite žena žrtava nasilja, nego i općenito poduzimanja mjera na prevenciji i dokumentovanju slučajeva nasilja nad ženama, kao i drugih krivičnih djela u kojim su žrtve žene.