Sjećanje pred 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92″: Derviš Alajbegović (1971-1992

Derviš Alajbegović, sin Ibrahima i Fatime, rođen je 25. aprila 1971. godine u Donjem Kaknju.

“Bio je omiljen u društvu, volio je fudbal, muziku i ribolov. Oni koji su ga poznavali, mogu slobodno reći da su poznavali uljudnog i finog momka. Nije bio oženjen.

U bivšu JNA odlazi sa 19 godina, a odmah po odsluženju tadašnjeg vojnog roka, prijavljuje se kao dobrovoljac u A RBiH.

Po prirodi temperamentan, društven i omiljen, nije mogao pasivno posmatrati agresiju na svoju zemlju, i među prvima je uzeo pušku u ruke”, zapisano je u knjizi “Kakanjski šehidi i poginuli borci 1992-1995″ autora Dženana Kubata.

Derviš Alajbegović je poginuo 24. juna 1992. godine u borbama koje su kakanjski dobrovoljci vodili u ilijaškom naselju Misoča koje je neprijatelj napadao strahovito jakim i brojnim artiljerijskim i drugim oružjima sa ciljem zauzimanja.

Ukopan je u Donjem Kaknju 31. juna 1992. godine.