Sjećanje pred 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92″: Sakib Bitić (1963-1992)

Sakib Bitić, sin Sabita i Režibe, rođen je 4. februara 1963. godine u Kaknju.

Osnovnu školu je završio u Kaknju, a poslije je stekao zvanje elektro-mehaničara. Bio je veliki zaljubljenik u karate, a ovim sportom se i aktivno bavio. Bio je uposlenik kakanjskog Rudstroja.“U redove Armije R BiH stupio je dobrovoljno i bio je komandir čete. Poginuo je u borbama u Misoči 19.oktobra 1992. godine. Na dženazi koja mu se klanjala na Vardi bilo je mnogo svijeta, rodbine, prijatelja i saboraca. Suze u očima svih koji su ga poznavali nisu se mogle sakriti, jer su 22. oktobra ukopali mladića koji je svim svojim bićem bio uz svoj narod. Sakib Bitić je dio mladosti našega grada koja je branila i odbranila ovu državu”, zapisano je u knjizi “Kakanjski šehidi i poginuli borci 1992-1995″ autora Dženana Kubata.Sakib Bitić posthumno je 15. aprila 1993. godine, na Dan Armije R BiH, odlikovan najvećim ratnim priznanjem “Zlatni ljiljan”. Čin kapetana dodijeljen mu je 12. januara 1996. godine.U znak sjećanja na heroja Sakiba Bitića kakanjski karate klub nosi njegovo ime.