22.oktobra u Kaknju velika volonterska akcija “Let's do it –milion sadnica za jedan dan”: Građane Kaknja, sve one koji istinski vole prirodu i svoj zavičaj, pozivamo da učestvuju u akciji

download

U subotu 22.oktobra 2016.godine u Kaknju će biti realizirana velika volonterska akcija pošumljavanja pod nazivom “Let's do it –milion sadnica za jedan dan”. Zborno mjesto volontera koji prijave učešće u akciji je Trg Kemala Baysaka (sahat-kula) u 8:00 sati. Volonteri će nakon okupljanja autobusima biti prevezeni na planiranu lokaciju na kojoj će akcija biti realizirana.

Partneri Općine Kakanj u realizaciji projekta su ŠPD ZDK – Šumarija Kakanj, NVO “Cekor” Kakanj, Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” (UPOK) Kakanj, Dom zdravlja Kakanj, Policijska stanica Kakanj i Dobrovoljno vatrogasno društvo Doboj, Kakanj.

Građane Kaknja, sve one koji istinski vole prirodu i svoj zavičaj, pozivamo da učestvuju u akciji.

Prijava učešća u akciji može se izvršiti putem e-maila: [email protected] i [email protected], putem faksa sa brojem 032/771 809, putem telefona sa brojem 032/771 827, te putem Facebook-stranice Općine Kakanj.

Volonteri koji se prijave za učešće u akciji ne mogu biti mlađi od 14 godina i moraju biti adekvatno pripremljeni za period godine u kojem se održava akcija kao i za boravak u šumskom području.

Osnovni cilj akcije je doprinijeti poboljšanju životne sredine kroz pošumljavanje određenih površina koje su degradirane u smislu intenzivne sječe i klizišta, te površina koje su podložne raznim vrstama erozija, kao i podizanje svijesti o važnosti šuma i cjelokupnog prirodnog okruženja.

Ciljevi akcije su:

  • zasaditi drveće na minimalno 1 ha površine planirane za pošumljavanje;
  • učešće minimalno 100 volontera:
  • izvršiti edukaciju o značaju i važnosti šuma.

Projekat “Let's do it” u BiH je počeo 2012.godine i do sada je u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo 168.994 volontera koji su iz prirode pokupili oko 13.000 tona otpada i zasadili 362.077 sadnica raznih vrsta drveća.