28. april: Objavljujemo više od 30 fotografija sa dočeka Trećeg manevarskog bataljona u Kaknju nakon oslobađanja Vozuće

 

Treći manevarski bataljon Kakanj činili su najbolji kakanjski borci, prekaljeni u najžešćim borbama na mnogim ratištima. Svoj borbeni put Manevar započinje uspješnim akcijama oslobađanja kota na vozućkom ratištu krajem 1994. i početkom 1995. godine. Nakon toga Manevar učestvuje u akciji deblokade Sarajeva. U ovoj akciji koja se odigrala na padinama Ravnog Nabožića uspješno je probijena neprijateljska linija već u prvom pokušaju. Snage Trećeg manevarskog bataljona tada uspijevaju presječi komunikaciju Srednje – Semizovac.

Manevar je učestvovao i u veličanstvenoj operaciji oslobađanja Vozuće. U ovoj akciji borci Trećeg manevarskog bataljona uspijevaju prvi da se spoje sa snagama Drugog korpusa Armije R BiH odakle se nastavlja oslobodilački pohod prema Ozrenu. Posljednja akcija Manevra odigrala se na oslobađanju Sanskog Mosta.

Trećem manevarskom bataljonu odata su brojna priznanja. Izdvajamo dvije pismene pohvale Generalštaba Armije R BiH, jednu od strane Trećeg korpusa, tri pismene pohvale Komande 35. divizije Armije R BiH…

Nakon velike pobjede u akciji oslobađanja Vozuće, u Kaknju je 19. septembra 1995. godine upriličen doček za borce Manevra.

Tačno na prvi rođendan Manevra, u Kaknju je zabilježeno veličanstveno i nezaboravno ozračje. Neviđeni ponos na kakanjske borce odisao je cijelim gradom. Na platou ispred Doma kulture nastupio je orkestar Radija Kakanj, grad je bio na nogama.

 

Zabilježeno na dočeku