3. juna 1984.godine umro akademik Kemal Kapetanović

Kemal Kapetanović je rođen 1921. godine u Sarajevu gdje je završio četverogodišnju osnovnu i osmogodišnju Prvu gimnaziju. Kao najbolji učenik Prve gimnazije dobio je Kraljevsku stipendiju za studij građevine u Beogradu. Međutim, sticajem okolnosti onemogućen mu je boravak u Beogradu, te prelazi na odsjek metalurgije na Montanističkoj visokoj školi u Leobenu u Austriji. Diplomirao je u rekordnom roku 1944. godine.

Svoju karijeru počeo je u Željezari Zenica 1945.godine, gdje je obavljao funkcije asistenta u Čeličani, direktora Čeličane te glavnog metalurga Željezare Zenica sve do 1961. Organizator je Metalurškog instituta u Zenici tako što je postavio njegovu osnovnu organizaciju, razradio koncepciju istraživanja i razradio projekte objekata Instituta, koji je po njima izgrađen i razvio se u ustanovu s 300 zaposlenih, od kojih preko 100 istraživača s fakultetskom spremom. Pored toga, bio je redovni profesor na Metalurškom fakultetu u Zenici za predmete Osnovi fizičke metalurgije i Metalurška tehnologija, kao i šef Katedre za fizičku metalurgiju Metalurškog fakulteta u Zenici. Bio je direktor Metalurškog instituta “Hasan Brkić” u Zenici.

Dvije najznačajnije akcije Kemala Kapetanovića su pokretanje 1961. godine inicijative za formiranje Metalurškog instituta i Metalurškog fakulteta u Zenici. Tokom svog rada nosio je zvanja stručni savjetnik, redovni profesor, ekspert Ujedinjenih naroda, doktor tehničkih nauka, šef katedre, dekan, direktor, akademik i dr.

Bio je predsjednik Odbora za nauku Kulturno-prosvjetnog vijeća Savezne skupštine, potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH i predsjednik Odbora za koordinaciju naučnog rada Akademije, te predsjednik Koordinacionog odbora Savjeta akademija nauka i umjetnosti SFRJ. Bio je potpredsjednik Odbora za naučnoistraživački rad Udruženja jugoslovenskih željezara i predsjednik Komisije za naučnoistraživački rad u metalnom kompleksu Republičke zajednice za naučni rad BiH. Bio je član Komiteta za livenje i kristalizaciju Zajednice za ugalj i čelik Evropske ekonomske zajednice i savjetnik UN o pitanjima naučnoistraživačkog rada u metalurgiji i saradnje s privredom.

Kao ekspert UN-a vršio je ekspertske misije u zvanju savjetnika u Egiptu, Turskoj, Nigeriji i Pakistanu organiziranjem naučno-istraživačkog rada.

Umro je 3. juna 1984. godine.

Srednja tehnička škola u Kaknju nosi ime Kemal Kapetanović.