302.000 KM za vodovode i kanalizacione mreže na području Kaknja

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra i Himzo Smajić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, potpisali su danas u Kaknju Sporazum o zajedničkom učešću u izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata na području Kaknja. Radi se o realizaciji projekata čija ukupna vrijednost iznosi 302.000 KM, a koji će se finansirati iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2017.godinu.

Programom je definirana realizacija slijedećih projekata:

vodovod Brus – proširenje gradske vodovodne mreže (30.000 KM),

nastavak izgradnje vodovoda “Varalići”, MZ Krševac (40.000 KM),

izgradnja kanalizacije za naselje Čobe i Safundžije, MZ Bukovlje (20.000 KM),

izgradnja kanalizacije “Stambene”, MZ Doboj (30.000 KM),

izgradnja vodovoda Zagrađe (40.000 KM),

rekonstrukcija vodovoda Vukanovići (30.000 KM),

izgradnja vodovoda “Bijele Vode” (40.000 KM),

kanalizacioni kolektor Crnač i Čizmići (31.000 KM)

i rekonstrukcija vodovoda Lučani (41.000 KM).

Nosilac aktivnosti na pribavljanju tehničke dokumentacije i potrebnih saglasnosti bit će Općina Kakanj, dok će Ministarstvo  za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK biti nosilac aktivnosti na pripremi i provođenju postupka javne nabavke.