539.000 KM OVE GODINE OPĆINA KAKANJ IZDVAJA ZA PODSTICAJE U POLJOPRIVREDI

539.000 KM OPĆINA KAKANJ IZDVAJA u 2024.godini ZA PODSTICAJE U POLJOPRIVREDI I ovaj iznos je za 100.000 KM veći u odnosu na prethodnu godinu.

“Budžetom Općine Kakanj za 2024. godinu iznos sredstava koji je opredjeljen za podsticaje u poljoprivredi je 539.000 KM i taj iznos je za 100.000 KM veći˙u odnosu na prethodnu godinu . U saradnji sa udruženjima poljoprivrednih proizvođača, sa kojima smo održali niz sastanaka, usaglašeno je da se postojeće poticajne mjere uvećaju za određene iznose ” za medije izjavio je Mirza Fazlić, pomoćnik načelnika Općine Kakanj.

Navodi da obzirom da Općina Kakanj i nadležna služba prate potrebe poljoprivrednih proizvođača, Program podsticajnih mjera kreiraju prema inicijativama poljoprivrednika.

“Jedna od inicijativa poljoprivrednika je bila da se sufinasira nabavka mehanizacije. Međutim, mi moramo naglasiti da federalni i kantonalni nivo imaju značajne poticajne mjere i jako kvalitetne programe sufinasiranja nabavke mehanizacije. Mi ćemo u narednom periodu raspisati javne pozive i krenuti sa poticajnim mjerama za proljetnu sjetvu a onda i ostalim pozivima koji su planirani”, kaže Fazlić