Aktivnosti Terapijske zajednice u Trnovcima kod Kaknja

Almir Mehanović-voditelj zajednice u radionicic

Uzgajanje kultura povrća i voća pomažu ovisnicima u liječenju
Udruženje građana “Put života, put feniksa“ s velikim uspjehom već godinama vodi terapijsku zajednicu u Trnovcima kod Kaknja. Putem radno-okupacione terapije bivšim ovisnicima o drogama nastoje pomoći da se nakon završenog programa integriraju u društvenu zajednicu i da apstiniraju od upotrebe narkotika. Na imanju na kojem su dvije kuće i prateći objekti, bivši ovisnici bave se poljoprivredom za vlastite potrebe te uzgojem malina za prodaju.

U terapijskoj zajednici očekuju da će za godinu-dvije na ovaj način postati samoodrživi. Voditelj zajednice Almir Mehanović kaže da trenutno imaju tri korisnika, a očekuje se dolazak jednog bh. državljanina nastanjenog u Njemačkoj.

ovogodišnja bašta ovisnika terapisjke zajednice

Trenutni korisnici biranim riječima govore o boravku u ovoj terapijskoj zajednici. Slaven kaže da je završio jedan program, ali da se nakon duge apstinencije ponovo počeo drogirati. Kaže, sad da je odlučan da se više ne drogira. „Zadovoljan sam. Prije nekoliko dana sam se probudio sretan, pjevao sam. Boja mi se vratila u lice i počeo sam dobijati kilograme“ – kaže naš sagovornik. Dodaje da mu poslovi ne padaju teško jer je uvijek radio. Radna terapija mu mnogo pomaže da zaboravi na drogu.

Još jedan korisnik terapijske zajednice je Asmir koji dolazi iz Novog Pazara i u zajednici je oko tri mjeseca. Kaže da je prvi put u ovakvom programu liječenja. „Ovdje sam shvatio da je drogiranje produkt mog ponašanja. Nije kriva sredina, već ja što sam dozvolio da upadnem u to. Posljednjih deset godina sam se drogirao, čak sam i u zatvoru proveo oko godinu. Na nagovor prijatelja došao sam ovdje. Za kratko vrijeme uvidio sam da nisam svjestan koliko imam problema“. Mirsad iz Sarajeva već je 19 mjeseci u zajednici. I on naglašava da mu je boravak u Trnovcima kod Kaknja mnogo pomogao.

Trenutno malo ovisnika u zajednici

Almir Mehanović ističe da briga o samo jednom ovisniku o drogama i njegovo liječenje metadonskom terapijom na godišnjem nivou koštaju više nego rad terapijske zajednice. Stoga je izrazio nadu da će se ubuduće više ovisnika odlučiti na liječenje putem radno-okupacione terapije.