Amiđić: Kasumović je pokušao od 14 potpisa ubijediti zastupnike i javnost da je to 18, neka pokaže potpise!?

Imam obavezu kao zastupnik da dam demant na izjave i neistine gospodina Kasumovića koje je uputio prema meni putem medija.

“Gospodine Kasumoviću prestanite da obanjujete javnost i građane ovog kantona, pokažite nam 16 potpisa za koje tvrdite da imate? Odgovorno kažem da ne možete odbraniti i dokazati ono za šta ste tvrdili da postoji. Prestanite sticati popularnost obamanama i neistinama, a nadam se da će građani, prvenstveno grada Zenice shvatiti kako ste uspjevali do sada biti tu gdje jeste. Za ove neistine, obmane i vrijeđanje zasigurno treba odgovarati. Gospodin Kasumović je pokušao od 14 potpisa ubijediti zastupnike i javnost da je to 18.

Ja Sedmedin Amiđić glasao sam protiv zadnjeg izvještaja Vlade ZDK, čime sam i dokazao da se na slažem sa njihovim radom. Zanimljivo da je gospodin Kasumović na sastanku koji je on inicirao 70 % pričao o gospodinu Rami Isaku, te imam osjećaj da je opsjednut s njim?
Spomenut ću da je prvu večinu od 21 koju smo imali upravo uništio gospodin Kasumović, svojim nastupima, vrijeđanjem pojedinih zastupnika itd. Mislim da je njemu cilj destabilizacija kantona, lični interes kao i uvijek, a nikako interes građana. Gospodine Kasumoviću, ja nisam sporan, vi ste sporni. Istina je spora ali je vrijeme pokaže” piše u demantu koji je stigao na adresu portala Kakanjinfo.com

Sedmedin Amiđić – Zastupnik u Skupštini ZDK, predsjednik Kluba DF-a ZDK

Kakanjinfo.com