Amra Strika, prva hafiza ove godine u Kaknju: Učenje Kur'ana donosi ljepotu, smirenost i zahvalnost

Amra Strika (kćerka Jakuba i Dženane) iz Kaknja, rođena je 22.12.1995. godine u Zenici. Osnovnu školu pohađala je u Kaknju, te potom upisala Medresu “Osman-ef. Redžović” u Visokom, nakon čega kao učenica generacije upisuje Fakultet islamskih nauka (FIN) u Sarajevu. Po završetku studija odlazi u Katar na Program za učenje arapskog jezika prilagođen osobama kojima arapski jezik nije maternji. Ostvarivši pravo na stipendiju, zahvaljujući međusobnoj saradnji Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Katar, a posredstvom FIN-a, ukazuje joj se prilika da stekne nezaboravno iskustvo usavršavanja, kako ličnog tako i profesionalnog.  

Hifz je počela učiti tokom školovanja u Medresi, a aktivno sa svojim muhaffizom, pripremama za Komisiju posvetila se tokom odrađivanja pripravničkog staža u Medresi, školske 2019/2020. godine. Pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini učila je po dva džuza u periodu od 21. januara do 4. februara 2021. godine i tako stekla časno zvanje hafize Kur'ana. Muhaffiz joj je bio hfz. Zijad Dervić. Amra je primjer mnogima da se životnom borbom i uspjehom mnogi putevi otvaraju.

Razgovarala: Ilma Husika

Preporod.info: Koji period u procesu učenja Kur'ana ćete pamtiti kao najljepši? 

Strika: Sama činjenica da provodite vrijeme učeći Riječi koje je Bog poslao čovječanstvu i na taj način vam (nam) dao mogućnost sticanja Njegovog zadovoljstva posebno motivira da svaki momenat koji provedemo u tom procesu učenja i pamćenja budi osjećaj ljepote, smirenosti i zahvalnosti.

Iako je prethodna godina bila izazovna za sve i mnogi će je pamtiti po pandemiji, ja ću je pamtiti kao posebnu priliku od Uzvišenog za posvećenost Kur'anu, priliku da u toplini svoga doma iskoristim prednosti koje savremena tehnologija donosi sa sobom pa mi je preslušavanje putem vibera uz razumijevanje mojih roditelja, porodice i susretljivost muhaffiza, olakšalo na ovom putu.

Preporod.info: Na koji način ćete druge podstaći da krenu ka putu hifza? 

Strika: Prenosi se od Aiše r.a. da je spomenula od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je jedne prilike rekao: “Onaj ko dobro i sigurno uči Kur’an, on je u društvu sa časnim melekima, dok onaj ko zamuckuje osjećajući teškoću, ima dvije nagrade.”

Mislim da je ljubav prema Kur'anu glavni pokretač i motiv za njegovo pamćenje, a mnogobrojni su hadisi našeg Miljenika koji podstiču na učenje Kur'ana napamet, uz obećanje posebnih nagrada i počasti namijenjenih za hafize. Stoga smatram da je sasvim normalno da to bude dovoljan podstrek za učenje Kur'ana napamet. Međutim, u ljudskoj je prirodi i da traži nešto sa čime se može poistovijetiti pa ću uvijek nastojati vlastitim primjerom ili primjerom mojih poznanika hafiza ohrabriti svakoga ko ima potencijala da korača stazama pamćenja Kur'ana. Izdvojila bih i ovaj hadis u kome se od Poslanika a.s. prenosi da je rekao:

“Učaču će na Sudnjem danu biti rečeno: Uči i uzdiži se, kao što si na dunjaluku učio. Tvoj stepen će biti kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš.” (Tirmizi, hasen sahih)

Uz ovaj hadis, često bih u momentima, kada mi se učini da ne mogu dalje, razmišljala o mudrosti koju nose posljednji ajeti sure Merjem i prvi ajeti sure Ta-ha, prisjećajući se dove “Gospodaru naš, molimo te da nas učiniš od onih koji uče Kur'an i uzdižu se, a ne od onih koji uče Kur'an i muče se.”  

Preporod.info: Koji su važni koraci na ovom putovanju hifza? 

Strika: Iz vlastitog iskustva govorim da je za osobu koja želi učiti Kur’an napamet vrlo bitno da ima mentora, muhaffiza, koji će je preslušavati i voditi kroz taj proces. Sve svoje aktivnosti organizirala sam u odnosu na vrijeme dogovoreno za preslušavanje. Neizostavna podrška moje porodice, razumijevanje prijatelja, a tokom školovanja i susretljivost profesora, samo su neki od faktora koji su uticali na pozitivne rezultate. Izuzetno olakšanje tokom ovog procesa bila je blagodat poznavanja arapskog jezika i u velikoj mjeri mogućnost razumijevanja onoga što pamtim. Često se sjetim primjera ashaba koji su pamtili deset ajeta, nakon toga nastojali primijeniti naučeno pa tek onda nastavljali sa pamćenjem sljedećih deset, pa bi govorili: “Učili bismo i znanje i djelo sa hifzom Allahove Knjige.” 

Stoga smatram da je praktikovanje naučenog najlakši put čuvanja onoga što je memorisano.

Vjerujem da su iskren nijjet, kontinuiran rad, trud, učenje, stalna dova Uzvišenom i ubjeđenje da će nam On dati samo ono što je hajr za nas ključni u ostvarenju bilo kojeg cilja, pa i ovoga da se postane hafizom Kur'ana. 

Amra2.jpg - Amra Strika, prva hafiza ove godine u Kaknju:

Preporod.info: S obzirom na to da ste jednu akademsku godinu proveli u Kataru, koje je Vaše iskustvo?

Strika: Nakon završenog Fakulteta, u Kataru sam boravila dva semestra proširujući i nadograđujući svoje znanje iz arapskog jezika, što mi je uveliko pomoglo prilikom ponavljanja i razumijevanja onoga što učim namapet iz Kur'ana. Tokom tog perioda uvidjela sam kako bez obzira na boju kože, vjeroispovijest, naciju, ime, porijeklo postoji veliki broj ljudi koji uče jezik Kur'ana i nastoje uroniti u dubine arapskog jezika. Posebno pamtim dane kada sam sa svojim prijateljicama iz Sandžaka, Turske, Kenije, Gane, Brazila i Velike Britanije učila Kur'an i još jednom se prisjetila njegove nadnaravnosti.

Boravak u Kataru je bila izuzetna prilika da upoznam različite rase ljudi, njihove kulture, ispitam vlastite granice i mogućnosti, razmišljam o Poslanikovoj a.s. misiji, prvim muslimanima i  osvijestim postojanje mnogobrojnih blagodati koje uživamo.

Koristim ovu priliku da podijelim jednu svoju bilješku nastalu godinu dana nakon povratka iz Katara: “Koračati pustinjom na katarskom tlu, gledati zalazak sunca dok more svojim snažnim predvečernjim valovima na suprotnoj strani zapljuskuje granične obale Saudijske Arabije prizor je kojim vraćam najljepša sjećanja na vrijeme provedeno u Kataru tokom pohađanja Programa za negovornike arapskog jezika, ali i ona izmaštana o Poslanikovom a.s. neumornom pozivanju, upornosti i ustrajavanju na Putu dobra, pravde i Istine.”

Preporod.info: Šta planirate u budućnosti?

Strika: Mogu samo reći da ću nastojati svoje znanje prenijeti na druge, staviti se na raspolaganje onima koji to zatraže, uz dovu Uzvišenom da preuzeti emanet i odgovornost koju hifz nosi sa sobom ispunim. S tim u vezi, uvijek će mi u ušima odzvanjati riječi koje prenosi Osman Ibn Affan, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: “Najbolji među vama je onaj ko uči Kur’an i ko drugog podučava. ” U tekstu rahmetli hfz. Fazlića nakon ovog hadisa pročitala sam sljedeće: “Na prvom mjestu se u hadisu spominju oni koji isključivo u ime Allaha uče Kur’an, ali ne ostaju samo na tome nego izučavaju značenja i smisao ajeta. Zatim oni i druge podučavaju učenju Kur’ana i tumače im njegove propise i upute. Oni, dakle, čine četverostruki ibadet: Kur’an uče, izučavaju ga, poučavaju druge i upućuju ih na značenje kur’anskih ajeta. Komentator Kur’ana El-Kurtubi i drugi učenjaci smatraju da je rad i trud na proučavanju Kur’ana najbolje djelo, jer se time pomaže vjera i ljudi upoznaju o islamu.

Molim Uzvišenog da Njegovom Milošću, ovo budu smjernice koje će me voditi kroz život.

(Preporod.info)