Apel Službe civilne zaštite: Spriječimo ljetne požare

vt10-640x330

Iz Službe civilne zaštite Općine Kakanj upućen je apel koji se odnosi na potrebu poduzimanja mjera kako bi se spriječili ljetni požari. Svako loženje vatre, spaljivanje korova, suhe trave i slično može se vršiti samo na propisno utvrđenim mjestima uz obavezno prisustvo onih koji lože vatru i obavezno osiguranje odgovarajućih sredstava i mjera zaštite, u skladu sa propisima zaštite od požara.

Osoba koja primijeti požar dužna je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe  i drugoga. Ako nije u mogućnosti ugasiti požar dužna  je da o požaru obavijesti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kakanj na telefon: 123  ili Policijsku stanicu na telefon 122.

Nepoštivanje navedenih mjera, kao i nepropisno, nestručno i nesavjesno izvođenje radova koji mogu prouzrokovati požar sa štetom i posljedicama predstavlja odgovornost i sankcionisat će se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara FBiH i u skladu sa Odlukom o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastvu Općine Kakanj.

Podsjećamo na odredbe Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva:

Član 9.

Zaštitu od požara u šumama, te na šumskom i poljoprivrednom zemljištu dužni su provoditi vlasnici, korisnici, te pravna i fizička lica koja čiste vegetaciju oko infrastrukturnih objekata i okućnice u naseljima.

Član 12.

Zabranjeno je paljenje vatre u neposrednoj blizini ruba šume, 15 metara od zgrade, te u trasama elektroenergetskih vodova.

Član 14.

Tokom godine, prije i nakon završene žetve, uništavanje suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz prisustvo potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, uz preduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru.

Član 20.

Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivanje dužne su ugasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatak vatre prebacivanjem pepela, polijevanjem vode i primjenom drugih sredstava za gašenje, dok se vatra ne ugasi u potpunosti i tek nakon toga napustiti mjesto paljenja.

Član 21.

Pravnim i fizičkim licima, građanima, organu uprave i drugima  zabranjuje se spaljivanje predmeta od gume, plastike, kože, prerađevine od ulja, maziva te otpada na bazi hemijskih spojeva koji na bilo koji način mogu utjecati na zagađenje okoliša i zdravlje ljudi.

Član 26.

Na mjestima i prostorima gdje se okuplja više od 200 posjetilaca zbog manifestacija (sportske, privredne, zabavne i druge manifestacije) mora se izraditi plan preventivnog osiguranja od požara.

Član 49.

Spaljivanje smeća i tehnoloških otpadaka može se vršiti samo u posebnim pećima namijenjenim i odobrenim za te svrhe.

Nije dozvoljeno vršiti spaljivanje smeća i tehnoloških otpadaka na javnim površinama, posudama za smeće i u radnim prostorijama preduzeća, drugih pravnih lica  i organa.

Članovi 66. i 67.

Za pomenute zabranjene radnje predviđene su i novčane kazne za pravna lica u rasponu od 500,00 do 7.000,00 KM, a za pojedince od 20 do 1.000 KM.

Završna napomena

Vatrogastvo je obavezna javna služba čije trajno i neometano obavljanje osigurava Općina Kakanj kroz poslove i nadležnosti Službe civilne zaštite Općine Kakanj.

Služba civilne zaštite je na 24 sata dnevno raspolaganju građanima. Zajedničkim provođenjem preventivnih mjera i zaštite od požara želimo osigurati veći stepen bezbjednosti  i zaštititi zdravlje građana.