Banke organa za transplantaciju bi mogle postati stvarnost

Koriste se čestice željezno oksida, koje djeluju kao male grijalice kada se aktiviraju neinvazivnim elektromagnetnim talasima, a koji brzo i ravnomjerno zagrijavaju tkivo za 100 do 200 stepeni Celzija po minuti. Ovaj proces je od prethodnih brži za 10 do 100 puta.

Testovni obavljeni nakon zagrijavanja su pokazali da organi i tkiva ne trpe oštećenja, za razliku u ranije korištenih metoda zagrijavanja poput zagrijavanja preko leda.

Vodeći autor istraživanja John Bischof tvrdi da je nova metoda temelj za nastanak banaka organa za transplantaciju jednog dana. Napredak bi mogao dovesti do mogućnosti zamrzavanja cijelog ljudskog tijela, a potom njegovog povratka u život.

Samo u SAD-u oko 76.000 ljudi čeka na transplantaciju organa. Eksperti su reekli da se oko 60 posto doniranih srca i pluća godišnje mora baciti jer se ovi organi ne mogu čuvati na ledu predugo. U prosjeku, oko 22 posto ljudi svakog dana umre dok čeka na transplantaciju organa.