Bašić: U fokusu rada Vlade zdravstvo, privreda, poljoprivreda, socijalna i boračka zaštita

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić izjavio je da će i u 2021. godini u fokusu rada Vlade biti sektori zdravstva, privrede, poljoprivrede, socijalne i boračke zaštite.


Pad prihoda
Bašić je nakon sjednice Skupštine, na kojoj je usvojen nacrt Programa rada Vlade za ovu godinu, rekao da je Vlada pripremila nacrt budžeta, a očekuje se da prijedlog budžeta bude usvojen do 31. marta, do kada je na snazi Odluka o privremenom finansiranju. Nacrtom su planirani prihodi u iznosu od 393 miliona KM, što je na nivou rebalansiranog budžeta za 2020. godinu, kada su izdvojena značajna sredstva za jačanje zdravstva i smanjenje štete u privredi.
Naglasio je da se prema projekcijama Ministarstva finansija ZDK i Federalnog ministarstva finansija u 2021. očekuje pad prihoda u odnosu na prošlogodišnji plan za 17 posto. Zbog toga će se planirani prihodi morati umanjiti, ali će Vlada, dodao je, učiniti sve da sačuva likvidnost i izvršavanje svojih ustavnih i zakonskih obaveza.


“Pojedine stavke ćemo umanjiti, a neke povećati. Izdvajanja za boračku zaštitu povećali smo za dva miliona KM, shodno Uredbi o egzistencijalnoj naknadi za borce mlađe od 57 godina, a za dva miliona smo planirali i povećanje izdvajanja za socijalnu zaštitu, kako bismo mogli ispoštovati obaveze iz Zakona o hraniteljstvu FBiH”, rekao je Bašić.
Namjenska sredstva
Naglasio je da su u odnosu na prošlu godinu planirana veća sredstva i za zdravstvo, dok će izdvajanja za privredu i poljoprivredu ostati na istom nivou.
“Nisu upitni ni kapitalni projekti koji se finansiraju iz namjenskih sredstava, a na nivou prošle godine će ostati i izdvajanja za cestovnu i vodnu infrastrukturu”, rekao je v. d. premijer ZDK, ističući da će Vlada nastaviti mjere štednje i ukidanja svih troškova koji ne utiču na izvršavanje ustavnih i zakonskih obaveza.
Nabavka vakcina
Odgovarajući na pitanje vezano za imunizaciju stanovništva, v. d. premijer Bašić je rekao da podržava inicijativu u Parlamentu FBiH da se u saradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva krene u direktnu nabavku vakcina, ali da ne očekuje napredak s obzirom na ograničenja Zakona o javnim nabavkama.
“Svi mi očekujemo vakcine sa nivoa države BiH. Što se tiče našeg kantona, uradili smo sve što je potrebno te izveli određene simulacije vakcinacije, tako da će ZDK, zahvaljujući prvenstveno Ministarstvu zdravstva i Kriznom štabu, spremno dočekati vakcine i izvršiti svoje obaveze kada ih dobijemo”, rekao je Bašić.

(Izvor: Tekst – Naša riječ Zenica)