Bespravno parkiranje u Kaknju: Kome se žaliti?

policija-kakanjnj

Putem Facebook stranice Općine Kakanj građani kontinuirano šalju fotose i sugestije koje se odnose na nedozvoljeno parkiranje u Kaknju. Obzirom da se radi o učestaloj pojavi i da smo dobili nekoliko pitanja građana u smislu “kome se žaliti”, želimo pojasniti da svaku sugestiju građana pozdravljamo, ali u nekim slučajevima Općina zaista ne može riješiti problem jer nema nadležnost.

Kada je riječ o parkiranju na zelenim površinama – DA odgovorna je Općina koja ima eko-redara i Odsjek za inspekcije. Pozivamo građane da nama upute sugestije i kritike ukoliko nisu zadovoljni aktivnostima na sprečavanju i sankcionisanju parkiranja na zelenim površinama. Anonimnost građana koji upućuju prijave je zagarantirana. O svim kritikama i sugestijama građana istog trenutka kada stignu bude upoznat načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.

Kada je riječ o nepropisnom parkiranju na trotoarima, saobraćajnicama, pješačkim prelazima i drugim površinama Općina Kakanj nema nadležnost da bude neka vrsta drugostepenog organa koji može riješiti nezadovoljstvo građana. Općina može sugerisati, moliti, pisati i slično onome ko je nadležan za ove poslove, a to je Policijska stanica Kakanj. Međutim, kao i u svakom demokratskom društvu i kod nas postoje mehanizmi nadgledanja i kontrole rada policije. U Zeničko-dobojskom kantonu postoji Ured za pritužbe javnosti i unutrašnja kontrola MUP-a ZDK kojima građani mogu uputiti izraze nezadovoljstva radom policije. Unutrašnja kontrola prima, obrađuje i djeluje po pritužbama na rad policajaca i MUP-a i tijesno sarađuje sa Uredom, kojeg uglavnom čine ljudi iz javnog života, koji nisu pripadnici MUP-a. Kontakt telefon MUP-a ZDK je 032/449 249 (centrala, tražiti unutrašnju kontrolu).