Bezbjednost odvijanja izbornog procesa na području ZDK na visokom nivou!

img_5962

U skladu sa konkretnim zadacima i naredbama izdatim od strane Štaba akcije “Izbori 2016”, formiranim na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, te sačinjenim Planom obezbjeđenja predizbornih i izbornih aktivnosti na području Zeničko-dobojskog kantona, poduzimaju se mjere i radnje u cilju stvaranja i obezbjeđenja bezbjednog ambijenta za sve građane i birače.

Nakon izvršenog KDZ pregleda sva biračka mjesta na području Zeničko-dobojskog kantona su pod stalnim policijskim obezbjeđenjem. Na terenu su i operativni timovi službenika kriminalističke policije, sa ciljem poduzimanja operativnih mjera i radnji, te prikupljanja bezbjedonosno interesantnih saznanja i informacija.

U Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, rano jutros je održan sastanak Štaba akcije “Izbori 2016.”, na kojem je konstatovano, a na osnovu podataka koji pristižu sa terena, da je bezbjednost odvijanja izbornog procesa na području Zeničko-dobojskog kantona na visokom nivou i da naznačene aktivnosti protiču bez ikakvih problema i smetnji. Takođe, nisu evidentirani bilo kakvi incidenti niti slučajevi narušavanja javnog reda i mira.

Odsjek za odnose sa javnošću,

analitiku i planiranje