BIH posjeduje oko tri tone monetarnog zlata

Centralna banka BiH trenutno posjeduje 96.000 unci, odnosno oko tri tone monetarnog zlata. Ono se, kao sastavni dio deviznih rezervi, drži na računu u banci u Švicarskoj kreditnog rejtinga AAA (Fitch), a fizički je locirano u trezoru Bank of England.

Objavljeno je to iz ove institucije, a povodom, kako su naveli, 12 godina zaštite od rizika. Naime, Centralna banka BiH je posljednjeg dana marta 2009. godine otkupila 42.352,167 unci monetarnog zlata koje je država BiH dobila kroz Sporazum o pitanjima sukcesije.

Monetarno zlato tradicionalno je sastavni dio deviznih rezervi gotovo svih centralnih banaka i smatra se najsigurnijom komponentom deviznih rezervi.

Zlato je u teoriji okarakterisano kao imovina zaštićena od negativnih utjecaja inflacije, ali i kao dobro za kojim raste potražnja u nesigurnim vremenima.