Bošnjački narod je politički obespravljen!

Završetak rada Haškog tribunala je vrijeme da se podvuče crta pod stanje bošnjačkog naroda 22 godine nakon završetka rata. Iako su završne presude Tribunala dale za pravo i BiH, i pravednoj borbi za opstanak i mir bošnjačkog naroda, i Armiji BiH, stanje nikad nije bilo teže. Bošnjački narod danas ima daleko manje političkih prava i mogućnosti da zastupa sebe i svoju zemlju nego u vrijeme najtežih ratnih dejstava u BiH u ratnim godinama.

Bez obzira na to što su Bošnjaci danas većinski narod u BiH, svedeni su u praksi na nivo nacionalne manjine o čijoj sudbini ponovo odlučuje velikosrpska i velikohrvatska politika preko svojih trabanata u BiH.
Rezultat je to ratom i nasiljem iznuđenog, a nikad referendumom potvrđenog Washingtonskog i Daytonskog sporazuma koji se i dalje selektivno sprovode ili ne sprovode u stanju pravnog vakuma, spremnosti dijelova međunarodne zajednice da usvaja kompromise na račun i štetu bošnjačkog naroda, sramno šuti kad se krše ljudska i politička prava Bošnjaka i neadekvatne bošnjačke politike koja se mora korijenito mijenjati da bi počela ispunjavati svoj osnovni zadatak očuvanja nezavisnosti i suverenosti BiH, te afirmacije političkih i ljudskih prava bošnjačkog naroda, kao i svih drugih naroda i građana. Bošnjački narod danas živi u političkom sistemu u kome je demokratija gotovo ukinuta. Bez jednakopravnog bošnjačkog naroda koji je vezivno tkivo BiH, nema ni obnove demokratskog i otvorenog multietničkog i multikonfesionalnog bh. društva.

1. POLITIČKA OBESPRAVLJENOST bošnjačkog naroda : Sadašnji Ustav BiH i Ustav Federacije BiH nisu usklađeni sa Općom deklaracijom UN o pravima čovjeka iz 1948. godine i Europskom konvencijom o pravima čovjeka iz 1953. godine. BiH se prijemom u članstvo UN obavezala da će poštovati prvu, a ulaskom u Vijeće Europe drugu konvenciju.
Bošnjacima se krše ljudska prava iz Konvencije UN po više članova, a prije svega po članu 21, jer im se osporava pravo na učestvovanje u upravljanju svojom zemljom, i pravom na pristup javnim dužnostima, kao i po članu 28 jer se Bošnjacima osporava društveni poredak u kojem mogu ostvariti sva svoja ljudska prava u BiH. Pored toga je bošnjački narod i žrtva diskriminacije (član 2 i član 7) po više osnova jer se Bošnjacima sprječava pristup zapošljavanju u dijelovima BiH (član 23), te pravo na jezik i školstvo (član 26).
Ista ta kršenja su strogo zabranjena po Europskoj konvenciji po članovima 1 i 14.
Zašto se ove obavezne konvencije ne poštuju?
Jedini način da se te dvije konvencije ispoštuju u okviru postojećeg sistema u BiH je prilagodba procenata učešća Bošnjaka u vlasti prema popisu iz 2013. godine kratkoročno ili uvođenjem parlamentarne demokratije kao konačnog cilja naše politike dugoročno. Da bi ostali u okviru postojećeg sistema kao prijelazno rješenje, bošnjački narod od svojih predstavnika očekuje barem prilagodbu postojećeg sistema prema popisu iz 2013. godine i to je crvena crta ispod koje se ne smije ići. Ukoliko bh. srpska i bh. hrvatska strana odbiju prilagodbe, treba pristupiti tužbama Međunarodnom sudu pravde u Haagu i Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.
Vrijeme je da čitav svijet sazna za političku obespravljenost u kojoj Bošnjaci žive, na isti način kako je svijest o zločinima, genocidu i UZP-u doprla do ušiju svakog pravdoljubivog čovjeka na našoj planeti putem presuda Haškog tribunala.
Posljedice političke obespravljenosti su za BiH i same Bošnjake pogubne. Bošnjački narod je politički marginaliziran, što izaziva sukobe na bošnjačkoj političkoj sceni, jer veliki broj stranaka i pojedinaca vodi borbu za mali broj pozicija, dok se relativno malobrojni hrvatski i srpski kadrovi zadovoljno šire na političkom prostoru koji djelomično pripada i Bošnjacima. Naš narod je najveći porezni platiša države BiH, a dobija najmanje natrag, i štaviše finansira vlastito uništenje, jer velikosrpska i velikohrvatska politika koriste državu BiH kao oružje za suzbijanje bošnjačkog naroda.
Kao u vremenu SFR Jugoslavije Bošnjak se izguruje iz politike i vojske, a svodi na seljaka, rudara, radnika, nezaposlenu osobu i nižu klasu deklasiranih pojedinaca, koji u kućnim papučama i na kućnim vratima dočekuju genocide, progone i divljanja velikonacionalnih ideologija naših susjeda. Ponovo neki drugi nose kravate, odijela, uniforme i oružje u rukama, a Bošnjacima preostaje da plaćaju poreze svojim neprijateljima, nose pohabana radnička odijela i lutaju ulicama oko vlastitih državnih, vojnih i policijskih institucija, bez obzira na sve talente, visoko školovanje i ogromnu sposobnost koju većina Bošnjaka posjeduje.
Od probosanskih politički aktivnih pojedinaca, organizacija i stranaka očekujemo puno nacionalno jedinstvo i akciju po sljedećim pitanjima prilagodbe nacionalnog sastava institucija popisu iz 2013 godine :
a.) da se broj Bošnjaka u Federaciji BiH kako na radnim mjestima, tako i na rukovodećim pozicijama poveća na 70 % koliko im po popisu pripada
b.) da se broj Bošnjaka kako na radnim mjestima, tako i na rukovodećim pozicijama u državnim institucijama BiH poveća na 50 %
c.) da se broj Bošnjaka u Vojsci BiH poveća na 50 % zajedno sa pripadajućim materijalno-tehničkim sredstvima, a sastav zajedničkog štaba uredi po popisu 7 Bošnjaka – 4 Srbina – 3 Hrvata

2. PREGLASAVANJE (MAJORIZACIJA) Bošnjaka : Najteža posljedica političke obespravljenosti bošnjačkog naroda pored instrumenta veta kojim se država BiH sprječava u funkcioniranju je stalno preglasavanje Bošnjaka. Preglasavanjem se ide korak dalje i najdirektnije ugrožavaju vitalni nacionalni interesi bošnjačkog naroda i ruši mir i stabilnost države BiH. Glavne institucije gdje se Bošnjaci preglasavaju i gdje im se nameće volja i prevlast velikosrpske i velikohrvatske nacionalističke ideologije su :

a) CIK BiH – Centralna izborna komisija BiH ima sastav koji nije prilagođen nacionalnom sastavu BiH, i koristi se za preglasavanje Bošnjaka. Sadašnji sastav komisije sa 2 Bošnjaka – 2 Srbina – 2 Hrvata – 1 iz reda ostalih treba promijeniti u 3 Bošnjaka – 2 Srbina – 1 Hrvat – 1 iz reda ostalih jer to odslikava etničku strukturu BiH i ne omogućava brutalno preglasavanje Bošnjaka koje produbljuje političku obespravljenost bošnjačkog naroda, što se osobito dobro vidjelo na slučaju lokalnih izbora u gradu Stocu.

b) USTAVNI SUD BiH – Sadašnji ustavni sud BiH je moćna mašinerija za preglasavanje bošnjačkog naroda i nametanje političke volje Srbije i Hrvatske preko lokalnih zastupnika njihove politike. Ustavni sud sada ima 6 domaćih i 3 strane sudije, 2 Bošnjaka – 2 Srbina – 2 Hrvata + 3 stranih sudija, a trebao bi imati 3 Bošnjaka – 2 Srbina – 1 Hrvata + 3 stranih sudija. Među stranim sudijama bi trebala bit barem jedna osoba iz zemlje koja je prijateljska BiH i bošnjačkom narodu, jer se između ostalih i strane sudije koriste za preglasavanje većinskih Bošnjaka.

c) PREDSJEDNIŠTVO BiH – Sadašnje predsjedništvo BiH ne odslikava nacionalnu strukturu BiH, jer Bošnjaci kojih ima pola u BiH imaju samo jednog predstavnika, a Srbi i Hrvati čak dva. Da bi se ispoštovale međunarodne konvencije i izbjegla majorizacija – Bošnjaci moraju imati 2 člana Predsjedništva, a Srbi i Hrvati po jednog ili u najmanju ruku bošnjački član predsjedništva mora imati dva glasa u procesu odlučivanja. Koliko je sadašnji sastav opasan, najbolje pokazuje sudbina tužbe BiH protiv Srbije koja je odbačena zbog neutralnosti jednog člana Predsjedništva BiH.
Pobrojani primjeri nisu jedini primjeri gdje se Bošnjaci politički obespravljuju, da spomenemo još samo entitetsko glasanje koje svaki srpski glas čine 2 puta više vrijednim od bošnjačkog, ili novi prijedlog Izbornog zakona HDZ/HNS-a koji bi značio da jedan hrvatski glas vrijedi koliko i 5 bošnjačkih uz evidentnu posljedicu podjele zemlje i zatvaranje bošnjačkog naroda i jednog broja probosanski orijentiranih Srba i Hrvata u dvije enklave palestinskog tipa.
Pozivam sve probosanske snage, a posebno pripadnike bošnjačkog naroda ma iz koje stranke dolazili, da se ujedinimo u borbi za politički opstanak bošnjačkog naroda, koji je jedini istinski ugrožen u BiH.
Bez jakog i ravnopravnog bošnjačkog naroda naša zajednička vizija o modernoj, prosperitetnoj, demokratskoj, multietničkoj i multikonfesionalnoj BiH ravnopravnih i slobodnih ljudi, članici NATO-a i EU teško je ostvariva, a opstanak Bošnjaka je nažalost upitan.

Autor: Sead Turulja, historičar, analitičar vojno-političke historije
email : [email protected]