Branimir Muidža: Održivi razvoj je DNK Tvornice cementa Kakanj

Branimir Muidža, generalni direktor Tvornice cementa Kakanj, za Oslobođenje govori o značaju priznanja kojim je ova kompanija proglašena liderom održivog razvoja u BiH za 2019. godinu

Kakanj cement proglašen je, da kažemo, šampionom održivog razvoja na nedavno održanom SDG Business Weeku, možete li nam reći kakav put je iza vas?

– Prije svega, želim pohvaliti ovu kompletnu inicijativu Ujedinjenih naroda i vlade Švedske koji kroz projekt Zamisli 2030. uključuju najvažnije aktere u implementaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH. Kroz mnogobrojne radionice i edukacije radi se na jačanju svijesti o odgovornosti i mogućnostima svakog pojedinca da radi na ispunjenju Ciljeva.

Put pun izazova

Svi mi u Tvornici cementa Kakanj i HeidelbergCementu smo veoma ponosni i sretni što su Ujedinjeni narodi i lokalna ekspertna zajednica prepoznali i na ovakav način nagradili naš višegodišnji trud i zalaganje. Ovo je zaista kruna našeg višedecenijskog rada da od tvornice koja je nekad bila veliki zagađivač sa zastarjelom opremom i tehnologijom napravimo tvornicu u srcu BiH koja se može porediti sa najmodernijim evropskim i svjetskim cementarama, kako po kvaliteti proizvoda, tako i po pristupu zaštiti okoliša, zaštiti ljudi i doprinosa lokalnoj zajednici.

Marljivo smo radili i ulagali, stvorili smo puno novih vrijednosti, uradili puno projekata, pomogli smo lokalnoj zajednici, unaprijedili i proširili poslovanje i izvan granica BiH postali prepoznatljivi po kvaliteti i odgovornosti. To je bio put pun izazova, ali put za koji smo znali da jedini pravi put. Ovo priznanje pokazuje da su naš rad i zalaganje vidljivi i prepoznati u široj zajednici.

Mogu li kompanije iz BiH ostvariti Ciljeve održivog razvoja, odnosno mogu li bh. kompanije biti možda i uzor transnacionalnim kompanijama?

– Svakako da mogu. Pouzdano znam da mnoge bh. kompanije već aktivno rade na dostizanju Ciljeva održivog razvoja u svom domenu poslovanja i time stiču prednost nad konkurencijom iz drugih zemalja. Sve veća je svijest o važnosti i neminovnosti da svaka kompanija, a i svi mi kao pojedinci, sve naše aktivnosti podredimo razvoju koji će imati najmanji mogući uticaj na okoliš, razvoj koji nas vodi u bolju budućnost i očuvanje našeg okruženja, naše planete. Ljudi ove države su veoma inventivni, dobro obrazovani i upućeni, što je ogroman potencijal na koji se kompanije oslanjaju. Tu zapravo leži ključ uspjeha bh. kompanija koje su prepoznate na evropskom i svjetskom tržištu koje sve više bira one firme koje rade u skladu sa principima održivog razvoja. Raduje me što je tu mnogo preduzeća koje vode mladi ljudi koji prate svjetski razvoj i primjenjuju ono najbolje u BiH.

U kojoj mjeri su bh. kompanije spremne da usvajaju Ciljeve održivog razvoja?

– Ciljeva održivog razvoja ima 17, a potciljeva 169, i svaka kompanija ima mogućnost da se fokusira na one ciljeve na koje može najviše da utiče, na kojima može da radi. Svaka bh. kompanija se može uključiti i usvojiti Ciljeve jer siguran sam da ih već na neki način ispunjavaju, ali treba da ih sistematski i planski odrede i mjere. Bh. kompanije su sve više svjesne da je jedini moguć način za dobro poslovanje i konkurentnost biti usklađen sa principima održivog razvoja jer sve više potrošača neće kupovati proizvode i usluge koji se ne rade na održiv način.

Odnijeli ste nagradu u kategoriji Ljudi, šta je to što je Kakanj uspio ostvariti da dobije ovu nagradu?

– Snaga i uspjeh naše kompanije počivaju na našim ljudima. Bez njih mi danas ne bismo bili ono što jesmo. Naš pristup je jasan i jednostavan jer u skladu sa principima našeg poslovanja čovjeka stavljamo na prvo mjesto. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu naši su prioriteti. Izgradili smo kompaniju koju ljudi doživljavaju kao svoju porodicu.

Odnos Tvornice cementa Kakanj prema radnicima zasniva se na principima jednakih mogućnosti i poštivanja različitosti, a ulaganje u obrazovanje i profesionalni razvoj radnika jedna je od naših strateških odrednica. U skladu s tim osmišljavamo i provodimo različite obrazovne programe i treninge, a u želji da rad svakog radnika bude vrednovan prema istim kriterijima, uvažavajući principe objektivnosti, stručnosti i pravednosti, razvili smo i sistem nagrađivanja koji se stalno usavršava.

image
TC KAKANJ STVARA NOVE VRIJEDNOSTI

Ni kategorija Resursi i okoliš nije vas zaobišla, koliko firma mora ulagati u svoje resurse da bi osvojila ovo laskavo priznanje?

– Potrebno je stalno planirati i ulagati, a posebno kada se radi o proizvodnom preduzeću koje koristi prirodne resurse kako bi ljudima omogućilo gradnju domova, mostova, puteva, aerodroma, bolnica, škola i svega onoga bez čega ne možemo zamisliti današnju civilizaciju. Naš proizvod je esencijalan za društvo i stoga nam je veoma važno da naše resurse koristimo na odgovoran način. To podrazumijeva stalno ulaganje u nove tehnologije i inovacije kojima smanjujemo korištenje prirodnih resursa i koristimo zamjenske te štitimo zrak, vodu i tlo.

Kako bismo što više doprinijeli smanjenju CO2 emisija u skladu sa svjetskim trendovima, u našoj proizvodnji koristimo i nusproizvode drugih industrija. Na ovaj način, korištenjem pepela iz termoelektrana i šljake iz željezare čuvamo osnovne neobnovljive sirovine uzete iz prirode (kamen krečnjak), otpadni materijal se ne odlaže na zelene površine, a smanjenje CO2 emisija je veoma značajno. Od privatizacije do danas, u proteklih 19 godina, uložili smo više od 200 miliona KM i u tom smo periodu u Kaknju smanjili emisije prašine za 97 posto u odnosu na period prije privatizacije. Smanjili smo upotrebu voda za 95 posto. Sve vode iz našeg tvorničkog kruga, uključujući i one nastale padavinama, prečišćavaju se. Uveli smo zamjenska goriva kojima postižemo višestruke koristi i ciljeve: smanjujemo potrošnju neobnovljivih izvora energije s jedne strane, a s druge strane smanjujemo emisije CO2 i NOx, glavnih stakleničkih plinova.

Izazovi

Uveli smo proizvode za čiju proizvodnju je potrebno manje energije, manje goriva, a za koje koristimo ostatke proizvodnje iz drugih industrija. Dakle, opet višestruk učinak na postizanje Ciljeva održivog razvoja: čuvamo prirodne neobnovljive sirovine s jedne strane, i sprječavamo odlaganje otpada iz drugih industrija čime štitimo i zrak, i tlo i vodu.

Kao sveukupni pobjednik osjećate li se, kako je profesor Domljan kazao nedavno, kao lokomotiva održivog razvoja u BiH?

– Ovo priznanje daje nam ogroman podstrek, ali i ogromnu odgovornost. Međutim, mi smo navikli da smo u mnogim poljima pioniri. Mislim da nam to pristaje jer smo naučili da se razvijamo i rastemo samo ako imamo prave izazove. Tim naših stručnjaka koji su svoje znanje ispekli dugogodišnjim obukama i radom danas su primjer drugim kompanijama kako se postižu vrhunski rezultati. Podigli smo ljestvicu na viši nivo i sada idemo hrabro dalje u nove pobjede.

Da li će i na koji način Tvornica cementa Kakanj nastaviti da ispunjava Ciljeve održivog razvoja?

– Održivi razvoj je DNK naše kompanije. HeidelbergCement sa svim svojim poslovnicama usvojio je dokument pod nazivom Obaveze održivog razvoja 2030. koji je usklađen sa Ciljevima održivog razvoja. Na ovaj način svi mi, više od 58.000 zaposlenih, obavezali smo se da ćemo marljivo i naporno raditi prema jasno definiranom planu da damo svoj doprinos ispunjenju Ciljeva. Stvaramo novu vrijednost kojom dalje gradimo naše održivo poslovanje. Kontinuiranim ulaganjem, predvođeni iskusnim rukovodećim timom uz vrijedne i lojalne zaposlenike ostvarit ćemo dalji rast i razvoj, stvoriti novu vrijednost za naše interesne strane te kvalitetnim i održivim proizvodima doprinijeti stvaranju boljih životnih uslova. To znači da ćemo uvijek ići ukorak s vremenom i novim tehnologijama i koristiti svaku priliku i mogućnost da svaku našu aktivnost uskladimo sa Ciljevima održivog razvoja.

(oslobođenje)