Branimir Muidža: Proizvodimo materijale od kojih se gradi naša budućnost

Uprkos pandemiji, uspjeli smo znatno premašiti naš plan proizvodnje i prodaje, kazao je Muidža

Uprkos situaciji izazvanoj pandemijom i otežanom poslovanju, ni u jednom trenutku naši poslovni procesi nisu bili ugroženi, kazao je, između ostalog, u razgovoru za Oslobođenje Branimir Muižda, direktor Tvornice cementa Kakanj.

IZA NAS JE JEDNA, PRIJE SVEGA, IZAZOVNA GODINA. KAKO BISTE JE VI OCIJENILI?

– 2020. godina će ostati upamćena po velikoj neizvjesnosti kojoj nas je sve izložila pandemija koronavirusa. Odjednom smo bili prisiljeni potpuno mijenjati način na koji živimo i radimo.

NEPREKIDNA ISPORUKA

Kretanje ljudi i robe, od kojih zavisi skoro svako poslovanje, postalo je veoma ograničeno, što je uticalo na sve nas, ne samo na poslovnom nego i na privatnom planu. Iako je godina koja je iza nas bila puna izazova, naučila nas je da moramo biti još više prilagodljivi, da moramo jačati sve naše radne i stručne kapacitete i kompetencije jer mi živimo u vremenu kada se promjene dešavaju jako brzo, ponajprije zbog napretka tehnologije.

KAKVA JE GODINA BILA ZA TVORNICU CEMENTA KAKANJ, ODNOSNO NA KOJI NAČIN JE TVORNICA CEMENTA KAKANJ PRILAGODILA POSLOVANJE U VREMENU PANDEMIJE?

– Izazovna vremena kakva je pandemija zahtijevaju odlučne i brze poteze, fleksibilnost i dodatnu odgovornost. Veoma sam ponosan na sve naše zaposlenike kojima u svakoj prilici zahvaljujem što su zaista ozbiljno i odgovorno pristupili novonastaloj situaciji. Krizna situacija kakva je pandemija zahtijeva i posebno upravljanje, za što su naši rukovodioci posebno obučeni. Razradili smo i aktivirali krizni plan čim su se pojavili prvi slučajevi zaraze u BiH, taj plan je još na snazi. Procijenili smo sve rizike s kojima bismo se mogli suočiti, a zahvaljujući tome što smo dio svjetske grupacije HeidelbergCement, imali smo priliku i da dobijemo informacije iz prve ruke o onome što se dešavalo u drugim državama i regijama, te na osnovu toga predvidimo razvoj određenih situacija. Pored toga, jasno smo postavili ciljeve koji se odnose na finansijske i operativne rizike, te stalno radili na poboljšanju naših novčanih tokova i ciklusa radnog kapitala.

DA LI STE OSTVARILI SVE ŠTO STE PLANIRALI?

Nastavljamo sa nadogradnjom naših postrojenja kako bismo mogli povećati udio korištenja alternativnih goriva, istakao je Muidža

– Bez obzira na sve nedaće i izazove koje je pred nas postavila ova pandemija, uspjeli smo u potpunosti ispuniti, pa čak i znatno premašiti naš plan proizvodnje i prodaje. Svim našim kupcima, kako u BiH tako i u inostranstvu, omogućili smo i pored pandemije neprekidnu i maksimalno pouzdanu opskrbu cementom i betonom kako bi mogli pratiti dinamiku radova na velikim infrastrukturnim projektima, ali i na svim drugim projektima koje su naši partneri implementirali tokom 2020. Sa stanovišta kompletne bh. ekonomije veoma je važno što je izgradnja infrastrukture nastavljena jer javni radovi su od suštinskog značaja za kompletnu privredu. A mi smo ponosni što smo mogli isporučiti sve neophodne količine i što vidimo da se gradnja nastavlja uglavnom planiranom dinamikom. Rast proizvodnje i prodaje direktni je rezultat naše strategije, ulaganja koje smo izvršili u prethodnim godinama, ali i nešto veće potražnje naših proizvoda, prvenstveno zbog većeg obima radova na javnim infrastrukturnim projektima, što svakako preporučamo kao model koji treba biti jedan od glavnih nosilaca privrednog razvoja, te su stoga aktivnosti u našem sektoru nastavljene uz sve neophodne mjere zaštite.

KOJI SU PROJEKTI PROVEDENI?

– Što se tiče naših investicijskih projekata, protekle godine smo radili na završetku jedne od naših najvećih i najvažnijih investicija, a to su novi silosi cementa. Nakon što je završena sama izgradnja, radili smo i na opremi za utovar rasutog cementa, što smo i realizirali u prvom dijelu 2020. Pored toga, započeli smo investiranje u drugu fazu projekta uvođenja alternativnih goriva i taj projekat ćemo nastaviti implementirati tokom narednih godina, jer jedan od naših prioritetnih ciljeva jeste smanjenje CO2 emisija i upotrebe fosilnih goriva koja su glavni uzročnik tih emisija.
Projekat digitalne transformacije koji smo počeli u prethodnim godinama, nastavljen je intenzivno i tokom 2020. bez obzira na sve prepreke koje postavlja pandemija. Upravo je implementacija ovog projekta i pomogla da spremni dočekamo pandemiju, jer smo imali na raspolaganju brojne digitalne alate za mnoge od naših poslovnih procesa, tako da su poslovne aktivnosti nastavljene skoro bez prekida.

GDJE STE PLASIRALI SVOJE PROIZVODE, DA LI SU SE POJAVILA NEKA NOVA TRŽIŠTA?

– Najveći dio, kao i ranijih godina, plasirali smo na domaćem tržištu, dok smo skoro 23 posto izvezli u susjedne zemlje, to jest u Hrvatsku, koja je naše tradicionalno tržište, i Crnu Goru, gdje su također prepoznali našu kvalitetu proizvoda i usluga. I u narednom periodu ćemo raditi na intenzivnom učešću na domaćem i tržištima u regiji, kako kroz plasman cementa tako i betona.

image

UKUPAN STE POBJEDNIK I DOBITNIK NAGRADE BIZNIS LIDER ODRŽIVOG RAZVOJA U 2020. ŠTA OVAKVA PRIZNANJA ZNAČE ZA VAŠU KOMPANIJU?

– Svi mi u Tvornici cementa Kakanj veoma smo sretni i ponosni na ovu titulu i nagradu, jer to je direktno priznanje za sav naš rad i sve naše napore i sredstva koja smo uložili tokom proteklih dvadesetak godina. Siguran sam da se sjećate da se nekad početkom ovog stoljeća, prije privatizacije, cementara ubrajala u velike zagađivače, a danas je među najboljim kompanijama u BiH i regiji, kako po poslovanju isto tako i po održivom razvoju. UNDP i švedska vlada daju ogroman doprinos razvoju održivog poslovanja u BiH, potičući privatni sektor da što više i što bolje implementira UN Ciljeve održivog razvoja 2030 kako bismo svi zajedničkim snagama sačuvali našu planetu. Drago mi je što smo dio tako važnog poduhvata i predvodnik aktivnosti u BiH. Nadam se da ćemo pružiti inspiraciju i putokaz mnogim drugim kolektivima da se i oni uključe u ovu inicijativu i uspostave održivost u svom poslovanju.
Održivo poslovanje i korporativna odgovornost osnova su za svaku vrstu napretka, što znači da bez ulaganja u znanje, nove tehnologije, zaštitu okoliša, radnika i zajednice nema ni uspjeha. Mi smo kompanija koja kontinuirano ulaže u poboljšanje procesa proizvodnje, ali i svih ostalih poslovnih procesa. Proizvodimo materijale od kojih se gradi naša budućnost, povezujemo obale rijeka, ljudi našim proizvodima grade svoje domove, grade se ceste, mostovi, tuneli, škole, vrtići, a to je velika odgovornost.

PRILAGOĐAVANJE

Prema tome, sve ono što se ugradi u taj materijal mora biti održivo. Na to smo usmjerili sve svoje aktivnosti kako bismo postigli da naši materijali imaju što bolju iskoristivost, a što manji ekološki otisak.

TEŠKO JE PREDVIDJETI KAKVA ĆE BITI OVA GODINA, KAKVI SU VAŠI PLANOVI ZA 2021?

– Vrijeme koje je ispred nas jeste nepredvidivo, ali ljudi su inteligentna i sposobna bića koja znaju da se prilagode. Mislim da smo tokom 2020. godine naučili kako da se nosimo sa nedaćama pandemije, tako da ćemo te prepreke lakše prelaziti.
Naš plan je da zadržimo vrhunsku kvalitetu naših proizvoda, što je sinonim za našu kompaniju uz cilj da zadržimo lidersku poziciju na tržištu, kako u segmentu poslovanja cementa tako i u segmentu proizvodnje gotovih betona. Nastavljamo da analiziramo i zadovoljavamo potrebe naših kupaca jer to su ljudi koji grade našu zemlju, naše domove, naše ceste i aerodrome, sve ono što nam treba u životu. Nastavljamo raditi na istraživanju i razvoju novih proizvoda čija proizvodnja je manje energetski zahtjevna i kojima ćemo ostvariti još veće smanjenje CO2 emisija, a time i doprinijeti ispunjenju UN Ciljeva održivog razvoja 2030.

(oslobođenje)