Četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj sa 36 tačaka dnevnog reda

Općinsko vijeće održat će 4. redovnu sjednicu 31.01.2017. godine sa početkom u 9:00 sati.  Dnevni red usaglašen je na sjednici Kolegija 23.01.2017.godine i sastoji se od 36 tačaka. Materijale možete preuzeti sa linka naziva tačke.

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova prijevoza studenata i redovnih učenika srednjih škola
 2. Prijedlog kriterija za dodjelu interventnih sredstava za pomoć
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za dodjelu interventnih sredstava za pomoć
 4. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije vodovoda Vukanovići
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu
 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 7. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom „Autobuska stanica“ (zgrada i dvorište) u suvlasništvu i zajedničkom vlasništvu Općine Kakanj
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) pri prodaji suvlasničkog dijela i udjela u zajedničkom vlasništvu Općine Kakanj na nekretnini Autobuska stanica (zgrada i dvorište)
 9. Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2017. godinu
 10. Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2017. godinu
 11. Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2017. godinu
 12. Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2017. godinu
 13. Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu
 14. Prijedlog Programa utroška namjenskih sredstava iz budžeta Općine Kakanj za zaštitu okoline za 2017. godinu
 15. Prijedlog programa utroška sredstava od građevinskog zemljišta za 2017. godinu
 16. Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2017. godinu
 17. Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2017. godinu
 18. Plan redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2017. godinu
 19. Prijedlog projekata za realizaciju sredstava iz Programa utroška sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede za 2017. godinu
 20. Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2017. godini
 21. Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2017. godini
 22. Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2017. godinu
 23. Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2017. godinu
 24. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana za 2016. godinu
 25. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2016. godinu
 26. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2016. godinu
 27. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz budžeta Općine Kakanj za zaštitu okoline za 2016. godinu
 28. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od građevinskog zemljišta za 2016. godinu
 29. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2016. godinu
 30. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2016. godinu
 31. Izvještaj o realizaciji Plana održavanja javnih cesta na području općine Kakanj za 2016. godine
 32. Godišnji izvještaj o realizaciji programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2016. godini
 33. Godišnji izvještaj o realizaciji programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2016. godini
 34. Izvještaj o provedenom postupku javnog nadmetanja (licitacije) pri prodaji poslovnih prostora sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju naknade članovima Komisije
 35. Izvještaj o radu Drugostepene komisije za žalbe u 2016. godini sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju naknade članovima Komisije
 36. Prijedlog plana i programa rada JU Centar za socijalni rad Kakanj za 2017. godinu