Cionistički povratnici na ”Brdo hrama”

brdo-hrama-650x387

Piše: dr. Selman el-Avde

Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Pobjeda republikanskog kandidata Donalda Trumpa označava početak ustrojstva njegove desnice, koja se s pravom može nazvati ”Stranka cionističkih snova”, i ona predstavlja veliku opasnost, kako za arapsko-islamski svijet, tako i za islam općenito, a posebno za Kuds (Bejtu-l-Makdis).

Amerika je država institucija i organizacija, ali se te organizacije i ustanove mijenjaju i transformiraju shodno promjeni stavova birača, te utjecaju medija, ekonomskih interesa, politike i pritisaka lobija.

Ekstremističke vjerske struje u Americi i Izraelu više nisu na margini, kao što je slučaj u arapskom svijetu, već su one u epicentru društveno-političkih zbivanja.

Prije nekoliko dana izraelski Visoki sud pravde (tako ga, valjda, nazivaju), upozorio je na realnu opasnost od desničarskih ekstremističkih pokreta koji bi mogli zapaliti situaciju u cijelom regionu zbog talmudske ideologije na koju se pozivaju. Poznato je da spomenuti ekstremistički pokreti rade na ubrzanoj izgradnji tzv. Solomonovog hrama i rušenju Mesdžidul-Aksa'a.

”Povratnici na Brdo hrama” je novi pokret koji su osnovali jevrejski teroristički operativci, a sačinjen je od tzv. omladine ”Brda hrama”. Pripadnici tog terorističkog pokreta svakodnevno izvode napade na Palestince, na njihove usjeve i imovinu i na njihove svetinje.

Ti ekstremisti ne skrivaju svoj cilj rušenja Al-Aksa džamije i izgradnje nekakvog zamišljenog Solomonovog hrama. Njihove nade, da će cionistička država proširiti svoju kontrolu i vlast na Siriju, Liban, Egipat i druge zemlje Bliskog istoka, iz dana u dan su sve veće i snažnije.

Tako, radikalni cionistički ministar rata Lieberman prijeti sveopćim ratom i napadom na Gazu, poručujući: ”Ja još jednom želim pojasniti: to će za njih (Palestince) biti posljednji sukob, jer ćemo ih u potpunosti uništiti.”

To je opasna prijetnja o općem napadu na život u Gazi.

A izraelski premijer Netanyahu obznanio je svoju namjeru da lično učestvuje u iskopavanju tunela i potkopavanju Al-Aksa džamije kako bi se sama urušila, što je svojevrsni poziv Arapskoj ligi na oprez.

Članovi izraelskog Ureda za zaštitu kulturnih spomenika izvršili su napad na groblje koje se nalazi uz Al-Aksa džamiju, te oskrnavili i srušili nekoliko grobova, u okviru sistematskog cionističkog plana o skrnavljenju i uništavanju islamskih spomenika, svetih mjesta i grobova, uključujući grobove i posmrtne ostatke ashaba i znamenitih islamskih vođa i vojskovođa.

Ovo je bio direktan cionistički odgovor na dvije rezolucije koje je usvojio UNESCO, o zaštiti i očuvanju palestinskog kulturnog naslijeđa, a posebno specifičnog izgleda i karaktera Kudsa ili Jeruzalema, te označavanje Al-Aksa džamije i cijelog harema (Brda hrama) islamskim svetim prostorom koji je namjenjen isključivo za ibadet i vjerske obrede.

Suzbijanje i kontrola ekstremne omladine koja pripada pokretu ”Povratnici na Brdo hrama”, od strane izraelskog suda, ne predstavlja nikakvo suzbijanje terorizma, već samo jačanje terorističke države i njene prijetnje međunarodnom miru i sigurnosti u svijetu.

Kao da ova ekstremna cionistička omladina opovrgava nadležnosti i kompetencije cionističke države i požuruje ono čime se inače bave zvanična i službena državna tijela Izraela, a na temelju razrađenih planova koji su sada i zvanično otkriveni i poznati.

Sve se to dešava u vrijeme kada međunarodne institucije za zaštitu svjetske kulturne baštine žestoko kritikuju muslimanske ekstremiste koji uništavaju ostatke starih gradova i spomenika kulture u Iraku i Siriji. Dok, s druge strane, nailazimo na zaglušujuću tišinu od strane tih istih institucija u vezi cionističke rušilačke prakse na najvišem državnom nivou u kojoj učestvuje i izraelski predsjednik lično, i koji je, u izjavi za medije, obećao da će učestvovati u kopanju i prijenosu zemlje ispod Al-Aksa džamije, pozivajući sve židove da mu se pridruže.

U tom kontekstu izraelska vlada je odlučila da prisili sve Izraelce da sudjeluju u radovima oko kopanja zemlje koje izvodi Vlada ispod Al-Aksa džamije i u drugim djelovima Kudsa s ciljem da dođu do dokaza koji govore o povijesnoj povezanosti židova sa tim mjestom.

Direktor Ureda za zaštitu kulturnih spomenika pri izraelskoj vladi, rekao je: ”Naš Ured je, u dogovoru sa Vladom, donio odluku da svaki izraelski mladić, prije regrutacije u vojsku, mora učestvovati u iskopavanju zemlje ispod Jerusalema (Kudsa) i njegove okolice, te unutar Starog grada (gdje se nalazi Brdo hrama, Zid plača, Kupola na stijeni, Al-Aksa džamija i Bazilika Svetog groba), jer je to od vitalnog nacionalnog interesa.”

Nasuprot spomenutih globalnih promjena i regionalnih izazova nalazi se naša začuđujuće duga šutnja, ignoriranje i međusobne podjele, naša preokupacija i zauzetost sitnicama, pojedinostima, formalnostima, marginalnim sukobima, te naša upornost da ostanemo nijemi posmatrači, ali često puta i sredstvo u službi zacrtanih planova naših neprijatelja, a da toga nismo ni svjesni.

Mnogi od nas su izgubili kompas i mjerila neprijateljstva i prijateljstva, pa su nam iskreni prijatelji i prirodni saveznici postali zakleti neprijatelji, a povijesni neprijatelji iskreni prijatelji i sigurna strana.

Ako mi, u okviru naše strateške vizije, ne budemo imali na umu da spomenute promjene predstavljaju egzistencijalnu prijetnju za naše države, za naše muslimanske narode i zajednice, i ako ne upotrijebimo nove metode u suprostavljanju cionističkim planovima, to će značiti da smo mi poput čovjeka kojeg, uslijed poplave, nosi vodena bujica, dok on gleda u nebo i govori: ”Danas je, uistinu, vrijeme oblačno.”