Članovi kakanjskog UPOK-a prisustvovali temi; „Reformska agenda sa posebnim osvrtom na poresku reformu u cilju rasterećenja poslodavaca”

14368685_10154003901840838_4444985521258975491_n

Na poziv Udruženja poslodavaca FBiH, u ponedjeljak 19.09.2016. godine sa početkom u 14:00 sati u prostorijama Arcelor Mittal Zenica (Bulevar Kralja Tvrtka 1.) u Zenici, održan je sastanak sa Premijerom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na temu „Reformska agenda sa posebnim osvrtom na poresku reformu u cilju rasterećenja poslodavaca“.

Članovi Udruženja poslodavaca općine Kakanj koju su uzeli učešće na sastanku su:

  1. Mensur Muftić, direktor PLAMA-PUR BH d.o.o.
  2. Iso Zaimović, direktor TRGOŠPED d.o.o.
  3. Kasim Alajbegović, direktor ZD Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“
  4. Samir Selimović, pomoćnik direktora Termoelektrana Kakanj
  5. Aziz Sikira, izvršni direktor DELIBAŠIĆ POLIURETANI d.o.o.
  6. Edin Bjelopoljak, sekretar Udruženja poslodavaca općine Kakanj

U svojstvu domaćina sastanka, Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, uz predstavljanje zvanica i teme sastanka naveo je da Udruženje poslodavaca FBiH pokušava da, kao partner, ima jednu vrlo aktivnu ulogu, tako da su već ranije Vladi prezentirani stavovi Udruženja i aspekt gledanja na reformske procese. Smailbegović je istakao da Udruženje poslodavaca FBiH smatra da resterećenje doprinosa i smanjenje cijene rada može značajno smanjiti nezaposlenost u FBiH, ali da postoji razumijevanje da će Vlada, sa druge strane, imati pad prihoda u fondovima. U tom smislu, izražena je spremnost da se napravi takav model sa realizacijom u više faza, koje će kasnije donijeti smanjenje doprinosa.

2

Premijer Federacije BiH, Fadil Novalić obratio se poslodavcima navodeći slaganje sa zahtjevima poslodavaca da mora smanjiti opterećenje na rad, obaveze na platu i parafiskalni namet. U tom smislu, navodi, da su već ukinuli neke parafiskalne namete, kao što su naknade za šume (0,07%) i turizam (0,007%), a da je u pismu namjere uvršteno i umanjenje drugih davanja kao što su naknade za nesreće i civilnu zaštitu (0,5%), što predstavlja početak puta za smanjenje obaveza. Premijer Novalić navodi da, ukoliko se bude težilo radikalnom smanjenju obaveza, da će biti neophodno napraviti i druge zahvate u poreznom sistemu, kao što su porez na višak imovine, luksuz, na igre na sreću, koncesije i drugo.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca općine Kakanj, gdin. Muftić je navedeni sastanak doživljava kao pokušaj interakcije da obje strane kažu ono što misle i žele. U principu, bilo je jako puno inicijativa i pitanja, ali malo vremena da se odgovori na sva otvorena pitanja. Predsjednik Muftić smatra da ovakve sastanke treba nastaviti i navodi da je pohvalno da Vlada o promjenama želi razgovarati sa onima koji stvaraju novu vrijednost.

3

Sastanak je otvorio brojne teme za dijalog uoči donošenja izmjena u zakonima u skladu s planiranom poreskom reformom, koji moraju naći svoje mjesto na dnevnim redovima Parlamenta FBiH i kantonalnih skupština u cilju pronalska rješenja za rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta u Federaciji BiH.

Sastanku premijera Novalića sa privrednicima, prisustvovalo je oko stotinjak privrednika iz Federacije BiH, kao i premijer ZDK Miralem Galijašević.

Sastanak je završen u 15.30 sati.