Dan kada je kakanjska 329. brdska brigada umarširala u Sanski Most

Priča o herojskoj ulozi kakanjske 329. brdske brigade u oslobađanju Sanskog Mosta počinje nekoliko dana prije oslobođenja ovog lijepog grada. Impresivna je bila slika odlaska kakanjskih boraca sa stadiona FK “Rudar” u zonu odgovornosti legendarnog Petog korpusa. Vijugava “zmija” od stotinjak vozila bila je simbol moći 329. brdske brigade. Očekivala se standardna uloga čuvanja linija odbrane, međutim desilo se nešto sasvim drugo. Desio se scenarij kao u filmu. Prvo je spriječen pokušaj neprijatelja da izvrši presijecanje Grmeča i ponovo okupira Bosanski Petrovac.

Uslijedile su žestoke borbe za Sanski Most.

P1040385

Kakanjski borci pred operaciju oslobađanja Sanskog Mosta

P1040386
P1040387

Fotografije koje su zabilježili kakanjski borci u oslobođenom Sanskom Mostu

U borbama, 9. i 10. oktobra 1995. godine, neprijatelj je potisnut 5 – 10 km. Uslijedila je dobro osmišljena operacija  tokom koje je 3. bataljon 329. brdske brigade Kakanj, zajedno sa drugim jedinicama A R BiH umarširao u Sanski Most. Dobijajući zadatke u pokretu, 2. i 3. bataljon potiskuju neprijatelja 3-4 km van grada, dok je 1. bataljon štitio grad sa zapada.

Kakanjski borci su, dakle, među prvima ušli u oslobođeni Sanski Most.

Kakanjsku 329. brdsku brigadu pohvalio je general Atif Dudaković, komandant Petog korpusa Armije R BiH.

Foto: Zastava 329. brdske brigade Kakanj iz ratnog perioda, ova zastava se čuva u Muzeju Kaknja