Danas je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo izvještaje Grijanja i Vodokoma

kakanjinfo

Završena 45.sjednica Općinskog vijeća Kakanj na kojoj je prisustvovalo 25 Vijećnika

Danas je u zgradi Općine uz prisustvo 25. Vijećnika održana je četrdeset peta sjednica Općinskog vijeća Kakanj.

Za dnevni red u pozivima bilo je navedeno sedam, a u uvodnom dijelu sjednice dnevni red dopunjen je sa osam novih tačaka. Na ovoj sjednici Općinskog vijeća, vijećnici su razmatrali 15. tački dnevnog reda u okviru kojih je doneseno više odluka i riješenja. Pored predloženih i usvojenih izvještaja doneseno je niz prijedloga o raspolaganju neizgrađenim građevinskom zemljištem putem zamjene ili prodaje.

Kao razlog za uvrštavanje navedena je potreba o njihovom razmatranju uoči redovne jednomjesečne pauze u radu općinskog vijeća koja slijedi tokom augusta. Između ostalih razmatrani su i izvještaji o poslovanju u 2015. godini javnih preduzeća Grijanje i Vodokom, koji su bili u fokusu ove sjednice.

Izvještaj o radu Javnog preduzeća Vodokom

Ukupni prihodi za 2015. godinu u Javnom preduzeću Vodokom iznose 4.493 miliona KM. Prema sumarnim pokazateljima ukupno ostvareni prihodi u periodu januar-decembar 2015.godine u odnosu na 2014. su veći za 3 % ili 140.796. KM.Ukupni rashodi za 2015. godinu su 4.301 miliona KM.

Podaci o poslovnim prihodima i rashodima navedeni su u izvještaju nezavnisnog revizora za poslovanje Vodokoma tokom 2015. godine. Vijećnici su jednoglasno sa 25 glasova prihvatili izvještaj o poslovanju JP Vodokom.

Izvještaj o radu Javnog preduzeća Grijanje

Ukupni prihodi za 2015. godinu u Javnom preduzeću Grijanje iznose 3.287.351,32 KM. U istoj godini ukupni rashodi iznose 3.179.913,87 KM. U strukturi rashoda najveću stavku čine troškovi toplotne energije u iznosu od 1.356.995,53 KM ili 42,67 %, bruto plate zaposlenih u iznosu od 1.021.933,51 KM ili 32,14 %, te troškovi električne energije u iznosu od 163.047,45 KM ili 5,13 % od ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom periodu.

Poslovni rezultat je dobit od 107.437,45 KM. Izvještaj o poslovanju javnog preduzeća prihvaćen je sa 24 vijećnićka glasa.

Izmjene Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora

Vijeće je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja.

Usvojenom izmjenom rok za za ugradnju uređaja za mjerenje potrošnje toplotne energije od strane korisnika produžava se sa tri na pet godina.

Park prijateljstva Općine Kakanj i Općine Aliağa

Vijećnici su prihvatili i prijedlog odluke da se ove godine izgrađeni park na prostoru između zgrada Pošte i Općinske organizacije SDA Kakanj, nazove „Park prijateljstva Općine Kakanj i Općine Aliağa”.Označavanje prostora „Park prijateljstva Općine Kakanj i Općine Aliağa” propisanim tablama izvršit će Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj.

Izvještaj o radu Komisije za izbora volontera i poslodavaca

Od 28. marta do 4. jula 2016. godine komisija je održala deset sastanaka. Radila je u sastavu: Hedin Bjelopoljak, Marin Mijač, Nejra Hajdarević, Semir Mušija, Fahrudin Buza, Elvedin Delić, Armela Hadžić i Mirela Begovac.

Vijeće je donijelo odluku kojom se određuje naknada za rad komisije u iznosu od 250 KM za predsjednika i 150 KM za članove i sekretara komisije. Tokom rada Komisija je razmatrala 74 prijave kandidata za volontiranje i 15 prijava poslodavaca.

Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta

Vijećnici su prihvatili više prijedloga odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama putem javnog nadmetanja – licitacije, neposrednom pogodbom i zamjenama zemljišta. Riječ je o neizgrađenom građevinskom zemljištu koja se nalaze u području poduzetniče zone „Vrtlište“, u naseljenom mjestu Doboj i u ulici „27. juli“, prekoputa autobuske stanice.
Zahtjeve za zamjenu zemljišta podnijeli su Delta petrol d.o.o. i Tvornica cementa Kakanj.

Za licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni „Vrtlište“ formirane su i dvije komisije.

U prvu komisiju imenovani su: Amra Mašić (predsjednik), Huso Lihović, Ivica Petrović, Faruk Hadžić, Amina Hadžić, Eldin Mijoč i Elvedin Gačić. U drugu komisiju su imenovani: Slaven Katičić (predsjednik), Sanel Alić, Emir Mehinović, Amel Merdić, Dženita Kurešepi, Safet Šahman i Zahida Zaimović.

Mada je na početku sjednice u dnevni red uvršten Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kakanj“ tokom druge pauze u radu sjednice klub vijećnika je predložio da se na ovu temu razgovara na jednoj od narednih sjednica vijeća. Razlog je nedostatak nekih riješenja koja su bila očekivana u ovom nacrtu ali ih nosilac izrade plana u ovoj varijanti nije ponudio.

Kao petnaesta tačka dnevnog reda, prihvaćena je inicijativa vijećnika Safeta Šahmana o pokretanju promjene zakonskih propisa koji regulišu korištenje voda kao općeg dobra.

Suština inicijative je u izmjenama koje će omogućiti općinskim inspekcijama da intervenišu u slučajevima nepoštivanja zakonskih propisa i sporazuma o korištenju voda.

KakanjLive