Danas je rok /14.juni/ – Konkurs za dodjelu općinske studentske stipendije (800 KM)

Konkurs za dodjelu općinske studentske stipendije (800 KM), klik ovdje

Rok za prijave na konkurs je 14. juni.