Danas krug kakanjskog proizvođača sivog zlata posjetilo više od 2000 ljudi

Danas je više od 2000 ljudi posjetilo Tvornicu cementa Kakanj u okviru manifestacije Dan otvorenih vrata koju ova kompanija organizuje već šesnaestu godinu zaredom.

Cilj manifestacije Dan otvorenih vrata jeste zbližavanje kompanije sa lokalnom zajednicom, posebno sa mladima i djecom. Pažljivo pripremljen program prilagođen je različitim uzrastima, ali sa posebnim akcentom na aktivnostima i zabavi za djecu i omladinu, te obiluje sportskim turnirima i takmičenjima koji se odvijaju u zelenom parku Tvornice cementa Kakanj.

Posjetioci su dobili osvježenje, a takmičari poklone i vrijedne nagrade.„Svi naši poslovni planovi protkani su brigom za zajednicu i društvo u kojem živimo. Dan otvorenih vrata izvrsna je prilika za sve naše komšije i partnere da nas posjete i saznaju više o okruženju u kojem radimo i načinu na koji poslujemo,“ rekao je Izudin Neimarlija, izvršni direktor za proizvodnju i tehnička pitanja.

Članovi Uprave TCK, Zehra Obralija i Izudin Neimarlija ovom su prilikom uručili donaciju Javnoj ustanovi Gradskoj biblioteci Kakanj u iznosu od 3.500,00 KM. „Naša su nastojanja usmjerena na poboljšanje svih aspekata življenja u lokalnoj zajednici i trudimo se našu podršku usmjeriti tamo gdje se ukaže najveća potreba,“ izjavila je Zehra Obralija, izvršni direktor za finansije i ekonomska pitanja. „Želimo da damo doprinos razvoju obrazovanja i kulture i već godinama pomažemo svim obrazovnim ustanovama na području općine Kakanj i šire. Ulaganje u obrazovanje ulaganje je u budućnost društva i zemlje, i to će ostati jedan od prioriteta našeg društveno odgovornog poslovanja,“ dodala je Obralija.

Donaciju je preuzeo Senad Čišija, direktor JU Gradska biblioteka Kakanj. „Iskreno se zahvaljujem Tvornici cementa Kakanj za ovu vrijednu donaciju koja dolazi u pravo vrijeme jer ove godine obilježavamo 60 godina postojanja i rada kakanjske gradske biblioteke. Ova donacija Tvornice cementa Kakanj, kao i sve prethodne donacije koje već 14 godina uzastopno dobivamo od naše cementare, biće utrošena za ono što nam je najpotrebnije, a u ovom trenutku to je obnova fonda stručne literature,“ izjavio je Čišija.