Danas potpisan Protokol o postupanju i prevenciji svih oblika nasilja nad djecom na području općine Kakanj

U sali Općine Kakanj danas je upriličeno potpisivanje Protokola o postupanju i prevenciji svih oblika nasilja nad djecom na području općine Kakanj.

Protokol su potpisali predstavnici 21 subjekta koji u okviru svojih nadležnosti i svakodnevnih poslova imaju misiju i zadatak da pomognu djeci u slučajevima uočenog, zabilježenog, prepoznatog i registrovanog bilo kojeg oblika nasilja (osnovne i srednje škole, Centar za socijalni rad, Općina Kakanj, Dom zdravlja Kakanj, Policijska stanica Kakanj, Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj, Sportski savez općine Kakanj, vjerske organizacije…).

Sljedeći korak je izrada akcionog plana kako bi se tačno definirale obaveze svih potpisnika protokola.

Protokol se temelji na realizaciji specifičnih ciljeva i mjera iz Akcionog plana za djecu BiH 2015-2018. koju je usvojilo Vijeće ministara BiH 2.juna 2015.godine. Akcioni plan naglašava unapređenje mehanizama zaštite djece i jačanje svijesti radi sprečavanja i suzbijanja nasilja nad djecom.

Protokol definira vrste nasilja nad djecom: fizičko, seksualno i psihološko nasilje, zanemarivanje, te ostale specifične oblike nasilja nad djecom kao što je vršnjačko nasilje, nasilje putem cyber tehnologije, ekonomsko zlostavljanje djece, nasilje u porodici i socijalno nasilje. Protokol jasno definira i obaveze policije, Centra za socijalni rad, odgojno-obrazovnih ustanova, te udruženja i vjerskih institucija u smislu postupanja u slučajevima saznavanja ili prepoznavanja bilo kojeg oblika nasilja nad djecom.

Predmet Protokola je regulisanje međusobnih partnerskih obaveza na lokalnom nivou,  u cilju:

  • efikasnijeg provođenja zakonskih propisa u ostvarivanju adekvatne zaštite djece na području općine Kakanj;
  • ostvarivanja saradnje i partnerstva među ključnim subjektima zaštite djece u cilju prevencije, tretmana i zaštite djece od nasilja na području općine Kakanj;
  • jačanje međusobne sistemske povezanosti;
  • unapređenja mehanizama zaštite djece na lokalnom nivou;
  • skretanja pažnje i jačanja svijesti radi sprečavanja i suzbijanja nasilja nad i među djecom kroz edukativne programe, uključujući kampanje;
  • pridržavanje Smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini.

Ova aktivnost se realizira uz podršku i saradnju sa HO “World Vision”, UNICEF-om i Općinom Kakanj.

Članice Grupe za zaštitu djece i mladih općine Kakanj čiji rad pomaže Humanitarna organizacija “World Vision BiH” nedavno su u uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre predstavila Protokol. Gošće u uredu načelnika bile su Helena Delić (HO “World Vision BiH”, ured u Zenici), Tamara Delibašić (Policijska stanica Kakanj), Nedžmina Buza (direktorica OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj) i Merima Begić (Centar za razvoj životnih vještina, HO “World Vision BiH”).