Danas u centru Zenice – Performans osoba sa invaliditetom

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona organizovala je danas u Zenici perfomans na temu “Podržimo promjenu odluke o visini i obimu prava na medicinska i ortopedska pomagala u ZDK.

“Nismo zadovoljni u više segmenata, prvenstveno jer djeca sa celebralnom paralizom do sada nisu bila uključena u Zakone kojim se dobijaju specijalna kolica s celebralnom paralizom. Znači dobiju obična kolica koja njima ne odgovaraju. Međutim, mi moramo na osnovu potvrde od Socijalnog namiriti iznos veći od 1.500 KM kako bi kupili odgovarajuća kolica”, kaže Selvedin Dedić, predsjednik udruženja “Dlan” Zenica.

Harun Aliefendić, predsjednik Skupštine saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, kaže kako već godinu dana pokušavaju da promjene Odluku o visini naknade za medicinska pomagala.

“Zeničko-dobojski kanton je Odluku donio 2005. godine, a sama godina donošenja možemo reći da je zastarjela, te finansijski neodrživa. Pozivamo nadležne da napokon krenemo sa mrtve tačke. Naše prijedloge smo dostavili. Osobe s invaliditetom žele samo pomagala koja će omogućiti ovim osobama da lakše žive. Naša je želja da se Odluke donose u Skupštini ZDK, a ne da sarađujemo na način donošenja nekih privremenih rješenja”, ističe Aliefendić i dodaje da pravi registar osoba sa invaliditetom na području ZDK ne postoji, a na osnovu podataka koji Zavod zdravstvenog osiguranja posjeduje može se vidjeti kolika je visina sredstava potrebna da bi se pomoglo ovoj populaciji.

Prema riječima Aliefendića potrebno je poveća od otprilike 10% sredstava koja se sada izdvajaju za ovu populaciju.

Inače, današnji perfomans je organizovan u sklopu kampanje “Ponosni na sebe” koju ova organizacija provodi s ciljem da se ubrzaju promjene, te da se dobije podrška javnosti za uvrštavanje funkcionalnih i kvalitetnih pomagala koja znače lakši, kvalitetniji, ali i inkluzivan način života svih kategorija osoba sa invaliditetom.