Danas u zgradi Općine Kakanj potpisivanje ugovora o dodjeli općinskih podsticaja

Kakanjinfo pratite nas

Danaas 21.oktobra 2016.godine, u sali Općine Kakanj (zgrada Općine, I sprat), sa početkom u 10:30 sati, bit će potpisano 5 ugovora o dodjeli općinskog podsticaja za proširenje zasada jagodičastog voća za one koji već imaju zasade jagodičastog voća u površini od minimalno 1 dunuma i 2 ugovora o dodjeli općinskog podsticaja za proširenje farmi u oblasti stočarstva.

Korisnici sredstava koja se dodjeljuju kao podsticaj za proširenje zasada jagodičastog voća su Samira Karahodžić, Nisvet Delić, Salih Vajzović, Habiba Musić i Lejla Zaimović. Iznos podsticaja je do 3.000,00 KM po korisniku, a u zavisnosti od površine na kojoj će proširiti zasade jagodičastog voća. Općina Kakanj sufinansira 90% od ukupne vrijednosti projekta, a krajnji korisnik 10%.

Korisnici sredstava koja se dodjeljuju kao podsticaj za proširenje farmi u oblasti stočarstva su Jagoda Andrić i Anđa Petrović. Iznos podsticaja po korisniku je 7.020,00 KM. Od tog iznosa korisnici obezbjeđuju 1.053,00 KM, a preostali dio Općina Kakanj. Sredstva su namijenjena za nabavku životinja, nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, te adaptaciju štalskih objekata.
Molimo medije da, u skladu sa mogućnostima, prate potpisivanje ugovora.