DEMANT DOMA ZDRAVLJA KAKANJ: Amiđić nije informisan a Fuad Breščić priča nebuloze i neistine o nama!

Demant na izrečene neistine tokom debatne emisije oba kandidata za načelnika općine Kakanj na NTV IC

Iako nije najbolje vrijeme za reagovanje, ali primorani smo da demantujemo gd-ina Amidžić Sedmedina koji je tokom debatne emisije za načelnika općine Kakanj rekao da pojedini pacijenti nemaju pristup Domu zdravlja.

Ovo je potpuno neistinita i netačna informacija, jer svi pacijenti bez obzira na njihova obilježja imaju apsolutni pristup zdravstvenoj zaštiti i svakom pacijentu se pruža kvalitetna i pravovremena zdravstvena zaštita.

Drugi kandidat je izrekao još gore nebuloze i neistine, a to je g-din Bresčić Fuad. Rekao je da se neka oprema nalazi u firmi Nova Trgovina S, te da je pola izdato a za drugu polovicu se ne zna gdje je.

Istina je sljedeća, početkom pandemije Krizni štab civilne zaštite općine Kakanj opredijelio je sredstva JU Dom zdravlja Kakanj u iznosu od 50.000 KM, a do sada je isplaćen iznos od 30.000 KM u tri rate. Sredstva su iskorištena za nabavku lične zaštitne opreme za radnike Doma zdravlja za šta ova ustanova izdvaja svakodnevno i svoja vlstita sredstva.

“Gospodo draga, nije sramota kada čovjek nije kvalitetno informisan, ali je sramota kada izosi neistinite, netačne i isfiltrirane informacije koje imaju za cilj stigmatizirati, povrijediti i omalovažiti druge ljude koji su nedužni i nemaju ni najmanju poveznicu sa tim lažima. Ukoliko želite prave informacije i istinite informacije slobodno se obratite na adresu JU Dom zdravlja Kakanj gdje ćete dobiti sve odgovore na vaše upite. Dovoljno ste obrazovani i imate dovoljno godina da se ponašate ozbiljno i korektno, a ovako kao što ste pokazali tokom debatne emisije i to je očit primjer neznanja, neinformisanosti i zlonamjernosti. Na kraju, kao zdravstveni profesionalci molimo Vas da ostavite JU Dom zdravlja Kakanj na miru da obavlja svoj posao koji je tokom ove pandemije COVID-19 upeterostručen, ili možda ako znate da radite poslove medicinskih radnika, dođite preuzmite bijele mantile i radite umjesto medicinskih profesionalaca”

S poštovanjem,

Direktor:
Tursum dr. Mirsad, spec.neuropsihijatar