Detaljnije pregledavanje dostavljenih podataka, svi slučajevi lažiranja će završiti pred sudom

Transparentnost koju Općina Kakanj propagira i pokazuje u praksi pokazuje izuzetne rezultate u pogledu osiguranja pravičnosti kod dodjele budžetskih sredstava. Podsjetimo, poslije prošlogodišnjih dojava građana o sumnjivim slučajevima na preliminarnim listama za općinsku i druge vrste stipendija (liste i kriteriji za bodovanje se redovno objavljuju na službenoj web-stranici Općine Kakanj) i nakon detaljnih provjera, 10 kandidata je brisano sa liste zbog lažiranja podataka o plaćama roditelja, a svi slučajevi su proslijeđeni policiji što je u konačnici rezultiralo i sudskim procesima. Dakle, pred organima reda i pravde završili su i oni koji su dostavili lažne podatke i oni koji su u firmama ovjeravali lažne podatke, a tačnost podataka se provjerava u nadležnim poreznim organima.

I ove godine kod dodjele općinskih stipendija bit će vršene detaljne provjere.

Osim platnih lista roditelja, detaljno će se vršiti i provjere da li kandidat već prima jednu stipendiju, provjeravat će se i kućne liste i svi drugi podaci iz prijave kandidata za stipendiju.

Građane Kaknja pozivamo da i dalje prate sve liste koje se objavljuju na službenoj web-stranici Općine Kakanj i da prijave sve sumnjive slučajeve. Anonimnost osoba koje prijave sumnjive slučajeve je zagarantirana.

“Općina Kakanj će istrajati u osiguranju pravičnosti kod dodjele budžetskih sredstava. Građane pozivamo na saradnju, a nastavljamo sa detaljnim provjerama svih aplikacija za dodjelu budžetskih sredstava po svim osnovama”, rekao je općinski načelnik Nermin Mandra.