DOM ZDRAVLJA KAKANJ: Korona virus nije nestao – primjena mjera se nastavlja

Iz Doma zdravlja, javnosti je upućeno saopštenje sljedećeg sadržaja:

– Molimo sve naše sugrađane da budu i dalje savjesni i odgovorni prema sopstvenom zdravlju, ali i prema zdravlju svih ljudi i da se pridržavaju svih važećih preventivnih mjera: održavanje lične higijene -pranje i dezinfekcija ruku, održavanje higijene prostora u kojem živimo, provjetravanje prostorija, izbjegavanje socijalnih kontakata i bespotrebnih okupljanja, korištenje lične zaštitne opreme-maske i rukavice itd, jer one imaju jedinstven cilj, a to je: spriječiti pojavu oboljenja COVID-19.

Veoma teško će biti iskontrolisati koliko i na koji način se sugrađani pridržavaju preventivnih epidemioloških mjera koje su još uvijek na snazi i koje imaju za cilj spriječiti pojavu infekcije, te stoga još jednom molimo naše sugrađane i apelujemo da budu odgovorni prema sopstvenom zdravlju i zdravlju drugih ljudi
Molimo sve građane koji su bili u zemljama ili regijama gdje je registrovana pojava novog korona virusa ili su bili u poznatim domaćim klasterima da se OBAVEZNO trebaju javiti putem telefona i da izvrše registraciju na sljedeće brojeve: 032/460-964, 032/465-989, 032/460-950, 032/460-958 ili 124, gdje će dobiti potrebne informacije i instukcije o daljnjem postupanju. OBAVEZNO svi koji su ostvarivali socijalni kontakt moraju ostati u samoizolaciji i biti u kontaktu sa Higijensko epidemiološkom službom JU „Dom zdravlja „ Kakanj, jer je samoizolacija najefikasnija i najbitnija mjera u sprečavanju nastanka COVID-19.