Dopunska oznaka za taksi prijevoznike u Kaknju se izdaje u Općini Kakanj

taxi1

Obavještavamo taksi prijevoznike na području općine Kakanj da su shodno Odluci o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 6/10 i 5/16) dužni do 31.12.2016. godine podnijeti zahtjev za izdavanje dopunske oznake za taksi vozilo za 2017. godinu.

Dopunska taksi oznaka se dodjeljuje po načelu jedna oznaka za jedno vozilo i važi do kraja godine u kojoj je izdata. Dopunsku taksi oznaku izdaje Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj.

Uz zahtjev za izdavanje dopunske taksi oznake za 2017.godinu taksi prijevoznik dužan je priložiti:

  1. Dokaz da je taksi prijevoznik raspoređen na taksistajalište,
  2. Važeće rješenje o ispunjavanju propisanih tehničko-eksploatacionih uslova za vozilo,
  3. Potvrdu o registraciji za vozilo koje ima registarske oznake koje počinju slovnom oznakom „TA“
  4. Staru dopunsku taksi oznaku,
  5. Dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 5,00 KM.

Obrazac zahtjeva za izdavanje dopunske oznake može se preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati ili pozivom na broj telefona 032/771-800, lokal 848.

Napomena: U prelaznom periodu do provođenja javnog poziva za raspored na taksi stajališta, u skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, postojeći raspored taksi prijevoznika na taksi stajališta ostaje na snazi.