Dr.Saliha Topalović Hamzakadić: Školovanje i poziv ljekara sam posvetila svom gradu Kaknju

Moje ime je Saliha Topalović Hamzakadić, kandidat sam stranke SDA za općinsko vijeće na broju 11.

Rođena sam 05.08.1993. Osnovnu školu i gimnaziju sam završila u rodnom gradu. 2012.godine upisala sam Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Isti sam diplomirala 2018.godine i stekla zvanje doktora medicine. Član sam stranke SDA od 2012.

Mnogo je predrasuda u društvu o mladim osobama, a naročito ženama u politici. SDA je dala priliku mladim ljudima, sada je red na vas dragi moji sugrađani da prepoznate to i da odaberete kvalitetne kandidate koji će dosljedno zastupati vaše interese.

Mladi svojom energijom, voljom, upornošću kroz angažman u općinskom vijeću mogu učiniti život svih Kakanjaca kvalitetnijim i ugodnijim. Ovaj grad ima mnogo čestitih i odlučnih ljudi.

Oni su sposobni da nastave Kakanj voditi putevima prosperiteta i svjetlijeg sutra. Spremna sam da dam svoj maksimalan doprinos na tom putu.

Volim rad, ustrajnost, humanost, i uz sve sam one koji imaju takva opredjeljenja.Opredjeljena za Kakanj, život i porodicu u Kaknju, kao ljekar, porodična žena, majka, istrajna sam da svi imamo kvalitetniji život u Kaknju.

Tu su nam djeca, porodica, tu su roditelji, prijatelji.Istinski i od srca, stojim uz našeg Mirnesa Bajtarevića koji je zasigurno garant svijetle budućnosti naše zajednice.Neka svima nama, zajedničkim glasom i izborom, Kakanj bude na prvom mjestu.

Novo sam lice na političkoj sceni te želim aktivno učestvovati u unapređenju zajednice i odluka koje se tiču svih nas.

Dr. Saliha Topalović Hamzakadić

#KAKANJNAPRVOMMJESTU #SDA #11 #snagažena #SalihaTopalovićHamzakadić