DŽEMAL HADŽIĆ – NOSILAC LISTE STRANKE PENZIONERA UMIROVLJENIKA KAKANJ

STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BIH OPĆINSKA ORGANIZACIJA KAKANJ

Poštovani sugrađani,dragi penzioneri Stranka penzionera umirovljenika BiH OO Kakanjna lokalne izbore 2020 godine za Općinsko vijeće Kakanj izlazi sa svojom listom odabranih kandidata.

 1. DŽEMAL HADŽIĆ
 2. HALIDA HADROVIĆ
 3. HALIM ALAJBEGOVIĆ
 4. ENISA DURMIĆ
 5. ELVEDIN BUREKOVIĆ
 6. MUSTAFA VEISPAHIĆ-MUJO
 7. MUNIRA BRGULJAŠEVIĆ
 8. HASAN HARAČIĆ
 9. AJIŠA PENDIĆ-NADA
 10. HAJRUDIN KARIĆ-HAJRE
 11. MURISA TERZIĆ
 12. FERID ROJO
 13. ANA HRGOTA
 14. ŠEFIK BUZA
 15. VEJSIL GANIBEGOVIĆ