Dženana Džinalić je nova predsjednica FOM NES Visoko

Dženana Džinalić rođena je 23.01.2000.godine. Gimnaziju je završila u Visokom i student je treće godine prvog ciklusa na Fakultetu za saobraćaj i komunikacija -cestovni saobraćaj Univerziteta u Sarajevu.

Ona je novoizabrana predsjednica Foruma mladih NES-a Visoko, kao i novi član Gradskog odbora NES-a Visoko.

NES Visoko