EKODETALJ: Trava, cvijeće i zelenilo ispred Općine Kakanj uvijek dotjerano, pokošeno i sređeno!

Zelenilo, cvijeće, trava i ukrasno žbunje ispred kakanjske Općine skoro uvijek je dotjerano, pokošeno i sređeno. Našu pažnju su privukli prelijepi eko detalji koji krase pločnik i prilaz administrativnoj zgradi Općine Kakanj.

S toga smo napravili nekoliko fotografija:

?
?
?
?
?
?
?