Ekskluzivno: Početkom naredne sedmice potpisivanje protokola u resornom ministarstvu ZDK

Donijeta odluka a potom i sama brza i efikasna realizacije u nadležnom ministarstvu kojom je lokalna cesta Zenica – Arnauti – Ribnica – Donji Kakanj (spoj s regionalnom cestom R-466) rasvrstana u regionalne ceste.

Podsjetimo, regionalne ceste, njihova izgradnja i održavanje, su u nadležnosti Vlade ZDK (Direkcije za ceste ZDK).

U kontekstu ove odluke, sada se očekuje i pojačani angažman Vlade ZDK u nastojanjima Općine Kakanj da se probije nova trasa i da se izgradi put za Brnjic, te da se riješi putna komunikacija za Mramor.