Građani BiH od 21. marta ove godine neće moći izvaditi pasoše

pasos

Građani BiH od 21. marta ove godine neće moći izvaditi pasoše i to zbog nedostatka pasoških knjižica. Vlasti će pokušati iznaći najbolje rješenje s obzirom na to da je riječ o problemu koji je opći interes, potvrdili su iz Agencije za identifikacione dokumente (IDDEEA).

Direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) Edim Nesimi kazao je da postojeći Okvirni sporazum o nabavci putnih isprava kao jedan od uslova ima rok do 21. marta 2017. godine.

“Također, činjenica je da do navedenog roka nije moguće sprovesti tendersku proceduru, ali nadležne institucije će poduzeti sve raspoložive mjere da prevaziđu ovu situaciju”, rekao je Nesimi.

On je istakao da je ova situacija proizvod težnje ranijeg menadžmenta, gdje je zbog postizanja visokih sigurnosnih standarda zanemarena mogućnost nastanka ovakvih situacija, jer postojeći način izrade putnih isprava u BiH ne podrazumijeva zalihe dokumenata.

“Ovakve situacije se mogu spriječiti tako što će se otvoriti konkurentnost i mogućnost izbora između više ponuđača”, kazao je Nesimi.

Kako kaže, s obzirom na to da je riječ o općem interesu on očekuje da će se iznaći najbolje rješenje kojim će se prevazići ova situacija, a uključeni su IDDEEA, Ministarstvo civilnih poslova i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, IDDEEA je 8. novembra prošle godine morala poništiti i drugi tender, jer je Ured za razmatranje žalbi prihvatio žalbu na tendersku dokumentaciju francuske kompanije Gemalto.

Trenutno se radi na raspisivanju trećeg tendera koji nije moguće sprovesti do 21. marta 2016. godine jer se sva dokumentacija mora prilagoditi odluci Ureda za razmatranje žalbi, što podrazumijeva i izmjenu Pravilnika o izgledu i sadržaju putnih isprava, a sve s ciljem povećanja transparentnosti prilikom odabira izvođača.

Ovaj Pravilnik trebalo bi u narednih 10-15 dana izmijeniti Ministarstvo civilnih poslova BiH, međutim, problem nastaje zbog činjenice da čak i ako bi danas bio raspisan novi tender firma koja bi dobila posao ne bi počela isporučivati nove knjižice prije septembra 2017. godine.