Gradska jezgra Kaknja danas je u znaku sjećanja na generala Izeta Nanića

Gradska jezgra Kaknja danas je u znaku sjećanja na generala Izeta Nanića, Općina Kakanj će izvršiti isplatu 10.000 KM u svrhu pomoći za izgradnju Muzeja 505. viteške brigade Petog korpusa Armije RBiH”Neka je rahmet njegovoj plemenitoj duši i neka njegovo hrabro srce i junačko djelo budu pouka i poruka novim naraštajima.

Kakanj ne zaboravlja”, napisao je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.Općina Kakanj će izvršiti isplatu 10.000 KM u svrhu pomoći za izgradnju Muzeja 505. viteške brigade Petog korpusa Armije RBiH. U toku su administrativne pripreme za isplatu.